Pytania testowe – część 29

1. Wybierz prawidłową odpowiedź

A) Histogram AV wskazuje na patologiczne wydłużenie czasu przewodzenia AV

B) Różnice w czasie AV po własnym i wystymulowanym pobudzeniu przedsionkowym są niepokojące

C) Nie ma ewidentnych dowodów na zaburzenia chronotropizmu

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. A), C)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. A), C)


2. Wybierz prawidłową odpowiedź

A) Stymulacja przedsionkowa była nieskuteczna przy amplitudzie impulsu 0,3 V - najmniejszy możliwy próg stymulacji w trakcie badania to 0,4 V

B) Zapis wskazuje na efektywne przewodzenie wsteczne (komorowo-przedsionkowe) u badanego pacjenta

C) Wiarygodność testu można zwiększyć skracając czas AV w trakcie pomiaru

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe


3. Wybierz prawidłową odpowiedź

A) Amplituda progu stymulacji komorowej wynosi 3,0 V

B) Amplituda progu stymulacji komorowej wynosi 2,4 V

C) Amplituda progu stymulacji komorowej wynosi 1,8 V

D) Amplituda progu stymulacji komorowej wynosi 1,2 V

E) Wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)


4. Wybierz prawidłową odpowiedź

A) Zastosowanie elektrody lewokomorowej czteropolowej zwiększa szanse na skuteczną stymulację lewokomorową, nawet w przypadku mikrodyslokacji

B) Zastosowanie elektrody lewokomorowej czteropolowej zwiększa szanse na skuteczną przypodstawną stymulację lewokomorową

C) Biegun wykorzystywany do wyczuwania pobudzeń nie może być wykorzystywany do stymulacji lewokomorowej

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2. A, B

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2. A, B


5. Jaki jest odsetek efektywnej stymulacji resynchronizującej u pacjenta?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. 95%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. 95%


6. Które postępowanie może zwiększyć w największym stopniu odsetek stymulacji resynchronizującej?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Ablacja dodatkowych pobudzeń komorowych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Ablacja dodatkowych pobudzeń komorowych


7. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. Urządzenie prawidłowo rozpoznało SVT (to najpewniej AVNRT)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. Urządzenie prawidłowo rozpoznało SVT (to najpewniej AVNRT)


8. Wybierz prawidłową odpowiedź:

A) Niedoczułość w kanale przedsionkowym, najpewniej z powodu małej amplitudy sygnału

B) Niedoczułość w kanale przedsionkowym, najpewniej z powodu zbyt długiego czasu zaślepienia lub refrakcji

C) Niedoczułość w kanale przedsionkowym może mieć wpływ na dyskryminację tachyarytmii

D) Niedoczułość w kanale przedsionkowym pozostaje bez wpływu na dyskryminację tachyarytmii

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. A, C

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. A, C


9. Wybierz prawidłową odpowiedź:

A) Prawidłowe rozpoznanie tachyarytmii
B) Nieprawidłowe rozpoznanie tachyarytmii
C) Niedoczułość w kanale przedsionkowym
D) Okresowo wsteczne przewodzenie, komorowo-przedsionkowe

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawne: 4. B), D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawne: 4. B), D)


10. Poniższy zapis ilustruje

A) Skuteczną kardiowersję elektryczną

B) Adekwatną kardiowersję elektryczną

C) Przewodzenie wsteczne, komorowo-przedsionkowe

D) Zaburzenia występujące po przerwaniu arytmii komorowej, wymagające stymulacji prawej komory

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły