Pytania testowe – część 31

1. Jakie zjawisko występuje w przedostatnim pobudzeniu komorowym?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Ventricular safety pacing

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Ventricular safety pacing


2. Warunkiem wystąpienia zjawiska obserwowanego w przedostatnim pobudzeniu komorowym jest:

  1. Własne pobudzenie przedsionkowe
  2. Stymulacja przedsionkowa tuż przed pobudzeniem komorowym
  3. Własne pobudzenie komorowe odpowiednio wcześnie po pobudzeniu przedsionkowym
  4. Zaburzenie wyczuwania w kanale przedsionkowym
  5. Nieskuteczna stymulacja przedsionkowa

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) 2 i 3

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) 2 i 3


3. Czym różnią się pobudzenia AS, AP i Ab?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Pobudzenia AR mogą inicjować algorytmy urządzenia, np. ?mode switch?

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Pobudzenia AR mogą inicjować algorytmy urządzenia, np. ?mode switch?


4. Na podstawie informacji z długoterminowej obserwacji pacjentki można stwierdzić, że:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Przebyła epizod przetrwałej tachyarytmii nadkomorowej

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Przebyła epizod przetrwałej tachyarytmii nadkomorowej


5. Które z rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne u przedstawionego pacjenta:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Uszkodzenie przewodu elektrody

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Uszkodzenie przewodu elektrody


6. Które z objawów uszkodzenia elektrody można zaobserwować u przedstawionego pacjenta:

  1. Krótkie interwały VV
  2. Wysoki próg stymulacji komorowej
  3. Nagłe istotne zwiększenie oporności w kanale komorowym
  4. Nagłe zmniejszenie amplitudy sygnału w kanale komorowym

 

Odpowiedź poprawna
Odpowiedź niepoprawna

7. Wskaż prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Zapis EGM z urządzeń wszczepialnych prezentowane są ze zmienną cechą, prezentowaną na początku zapisu

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Zapis EGM z urządzeń wszczepialnych prezentowane są ze zmienną cechą, prezentowaną na początku zapisu


8. Zapis EGM z wszczepionego rejestratora arytmii przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Dodatkowe pobudzenia komorowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Dodatkowe pobudzenia komorowe


9. Zapis przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Niedoczułość wszczepionego rejestratora arytmii

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Niedoczułość wszczepionego rejestratora arytmii


10. Optymalne postępowanie to:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zwiększenie czułości urządzenia

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zwiększenie czułości urządzenia

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły