Pytania testowe – część 32


1. Poniższy tachogram z interwencji ICD-VR najprawdopodobniej przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) adekwatną interwencję z powodu częstoskurczu komorowego w strefie VF

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) adekwatną interwencję z powodu częstoskurczu komorowego w strefie VF


2. Podczas interwencji ICD firmy Medtronic zarejestrowano poniższy IEGM. Co oznacza marker ?CE? w lewym dolnym rogu?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) koniec ładowania kondensatorów 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) koniec ładowania kondensatorów


3. W trakcie kontroli ICD z wyczuwaniem zaprogramowanym w kanale integrated bipolar stwierdzono nadczułość w kanale komorowym nasilającą się podczas próby Valsalvy. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną tego zjawiska? 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) miopotencjały z przepony

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) miopotencjały z przepony


4. Na okres całkowitej refrakcji przedsionkowej składa się: 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) AVI + PVARP

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) AVI + PVARP


5. Skąd się bierze różnica w czasie (ok. 400 ms) między naładowaniem kondensatorów a wyładowaniem ICD? 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) urządzenie próbuje zsynchronizować wyładowanie z zespołem QRS

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) urządzenie próbuje zsynchronizować wyładowanie z zespołem QRS


6. Zgodnie z wytycznymi ACC/AHA/HRS dot. bradykardii z 2018 r. implantacja stymulatora serca u bezobjawowego pacjenta z blokiem przedsionkowo-komorowym 2:1 na poziomie węzła przedsionkowo-komorowego ma klasę zaleceń: 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) III

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) III


7. Obraz RTG najprawdopodobniej przedstawia: 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) dyslokację elektrody lewokomorowej

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) dyslokację elektrody lewokomorowej


8. Wybierz prawidłowe zdanie dotyczące prezentowanego IEGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) zaznaczone zdarzenie przedsionkowe jest w oknie PVAB

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) zaznaczone zdarzenie przedsionkowe jest w oknie PVAB


9. Co należy przeprogramować u ww. pacjenta? 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) urządzenie działa prawidłowo, nie ma konieczności zmiany parametrów

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) urządzenie działa prawidłowo, nie ma konieczności zmiany parametrów


10. W kontroli pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków i układem CRT-P zaprogramowanym w tryb VVIR 70/min, kierowanego do pilnej operacji,  stwierdzono rytm własny ok. 60/min i odsetek stymulacji na poziomie 98%. Jak zaprogramujesz urządzenie na czas operacji?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) VVIR 70/min BiV

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) VVIR 70/min BiV

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły