Pytania testowe – część 33

Autor pytań: Andrzej Cacko

1. Zapisy EGM przedstawiają pojedynczy epizod. Wybierz właściwą odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Terapia skuteczna i nieadekwatna

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Terapia skuteczna i nieadekwatna


2. U 50-letniego mężczyzny z pozawałową niewydolnością serca i arytmią jak w zapisie EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Należy rozważyć leczenie doustnym antykoagulantem

Wyjaśnienie

W najnowszych wytycznych postępowania w tachyarytmiach nadkomorowych eksperci nakazują poddanie pod rozwagę (klasa zaleceń IIa) antykoagulacji u chorych z trzepotaniem przedsionków bez współistniejącego migotania przedsionków. Zwracają też uwagę, że, chociaż najwłaściwszym postępowaniem wydaje się stosowanie skali CHA2DS2-VASc, próg decyzyjny co do rozpoczęcia antykoagulacji u tych chorych nie został ustalony.

 

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Należy rozważyć leczenie doustnym antykoagulantem

Wyjaśnienie

W najnowszych wytycznych postępowania w tachyarytmiach nadkomorowych eksperci nakazują poddanie pod rozwagę (klasa zaleceń IIa) antykoagulacji u chorych z trzepotaniem przedsionków bez współistniejącego migotania przedsionków. Zwracają też uwagę, że, chociaż najwłaściwszym postępowaniem wydaje się stosowanie skali CHA2DS2-VASc, próg decyzyjny co do rozpoczęcia antykoagulacji u tych chorych nie został ustalony.

 

 


3. Co było najbardziej prawdopodobną przyczyną oznaczonego na EGM krótkiego czasu ładowania kondensatorów:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Wcześniejsze ładowanie kondensatorów, przerwane przed gotowością wyładowaniem

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Wcześniejsze ładowanie kondensatorów, przerwane przed gotowością wyładowaniem


4. Z jakiego powodu urządzenie nie dostarczyło wyładowania:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Spełnione zostało kryterium 3 kolejnych pobudzeń komorowych poniżej detekcji VT

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Spełnione zostało kryterium 3 kolejnych pobudzeń komorowych poniżej detekcji VT


5. Jak ocenisz przewodzenie przedsionkowo-komorowe uwidocznione na zapisie EGM podczas badania progu stymulacji komorowej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Prawidłowe przewodzenie przedsionkowo-komorowe (czas AV około 200 ms)

Wyjaśnienie

Po pierwszym pobudzeniu wystymulowanym komorowym nie obserwujemy wstecznie pobudzonego przedsionka ? jest on pobudzony w rytmie własnym pacjenta (regularność czterech pierwszych odstępów AA). Dopiero kolejne dwa wystymulowane pobudzenia komorowe są przewodzone do przedsionków wstecznie. 

 

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Prawidłowe przewodzenie przedsionkowo-komorowe (czas AV około 200 ms)

Wyjaśnienie

Po pierwszym pobudzeniu wystymulowanym komorowym nie obserwujemy wstecznie pobudzonego przedsionka ? jest on pobudzony w rytmie własnym pacjenta (regularność czterech pierwszych odstępów AA). Dopiero kolejne dwa wystymulowane pobudzenia komorowe są przewodzone do przedsionków wstecznie.

 

 


5. Zapis EGM wskazuje na:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie stwierdzenia są nieprawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie stwierdzenia są nieprawidłowe


6. Na podstawie zapisu EGM stwierdzisz:

  1. Brak stymulacji LV z uwagi na VT
  2. Prawidłową detekcję VT
  3. Brak stymulacji LV z uwagi na prawidłowo rozpoznany częstoskurcz niekończącej się pętli
  4. Brak stymulacji LV z uwagi na zbyt krótki interwał RV-RV

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. D 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. D


7. W jakim trybie testowany jest próg stymulacji RV:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) VVI

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) VVI


8. Zapis przedstawia moment:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych


9. Poniższy zapis przedstawia stosunkowo często spotykaną sytuację kliniczną. Wskaż właściwą interpretację:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Trzepotanie przedsionków przewodzone do komór 2:1

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Trzepotanie przedsionków przewodzone do komór 2:1


10. W jakiej jeszcze tachyarytmii charakterystyczne są miarowe szerokie zespoły QRS:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie z powyższych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie z powyższych

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły