Pytania testowe – część 37

Autorzy pytań:

1-2 Ewa Makowska
3-5 Ewelina Boczar
6-11 Dariusz Zając i Paweł Syska 

1. U pacjenta z wszczepionym układem CRT-D wystąpił epizod tachyarytmii komorowej. Urządzenie rozpoznało VF i dostarczyło jedną terapię ATP w czasie ładowania kondensatorów (zapis IEGM oraz opis epizodu na załączonej rycinie). Na tej podstawie możemy powiedzieć, że terapia ATP:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) była nieskuteczna, dodatkowo zadziałała proarytmicznie

Komentarz:

Wyjściową arytmią w tym epizodzie był szybki, ale monomorficzny VT o względnie stałym cyklu (od 293 do 281 ms; średnio 285 ms). Cykl był na tyle krótki, że urządzenie rozpoznało arytmię w strefie VF. Po ATP cykl arytmii uległ dalszemu skróceniu, dodatkowo stał się niestabilny (od 262 do 199 ms); zmienną stała się również amplituda sygnałów z komory ? rozpoczęło się VF.

Jeśli po dostarczonej terapii z ICD arytmia przyspiesza się, mówimy o zjawisku proarytmii; tym bardziej, jeśli pod wpływem terapii VT degeneruje do VF.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) była nieskuteczna, dodatkowo zadziałała proarytmicznie

Komentarz:

Wyjściową arytmią w tym epizodzie był szybki, ale monomorficzny VT o względnie stałym cyklu (od 293 do 281 ms; średnio 285 ms). Cykl był na tyle krótki, że urządzenie rozpoznało arytmię w strefie VF. Po ATP cykl arytmii uległ dalszemu skróceniu, dodatkowo stał się niestabilny (od 262 do 199 ms); zmienną stała się również amplituda sygnałów z komory ? rozpoczęło się VF.

Jeśli po dostarczonej terapii z ICD arytmia przyspiesza się, mówimy o zjawisku proarytmii; tym bardziej, jeśli pod wpływem terapii VT degeneruje do VF.


2. Częstoskurcz stymulatorowy (pacemaker mediated tachykardia ? PMT, a właściwie częstoskurcz niekończącej się pętli - endless loop tachycardia) może powstać u pacjenta z dwujamowym układem stymulującym, jeśli zachowane jest wsteczne przewodzenie przez łącze A-V.  Bezpośrednim czynnikiem wywołującym w/w arytmię może być:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) wszystkie prawdziwe

Komentarz:

Każda sytuacja, która stwarza warunki do wstecznego pobudzenia przedsionka, może wywołać PMT. Wystarczy, że impuls elektryczny szerzący się od komory wstecznie przez łącze A-V dotrze do przedsionka w okresie jego pobudliwości (po zakończonym okresie refrakcji po poprzednim pobudzeniu przedsionka) oraz na tyle późno, by ?wymknąć się? za okres PVARP, zaprogramowany w urządzeniu.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) wszystkie prawdziwe

Komentarz:

Każda sytuacja, która stwarza warunki do wstecznego pobudzenia przedsionka, może wywołać PMT. Wystarczy, że impuls elektryczny szerzący się od komory wstecznie przez łącze A-V dotrze do przedsionka w okresie jego pobudliwości (po zakończonym okresie refrakcji po poprzednim pobudzeniu przedsionka) oraz na tyle późno, by ?wymknąć się? za okres PVARP, zaprogramowany w urządzeniu.

 


3. W rocznym, wieloośrodkowym badaniu SENSE opublikowanym w 2019r. oceniano skuteczność układu DX (N=150) vs układ ICD-VR (N=150) oraz układ ICD-DR (N=150) w wykrywaniu bezobjawowych migotań przedsionków. Procentowy rozkład wykrywania AF wyglądał następująco:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) DX 13%   DR 13%   VR5%

Komentarz:

Skuteczność DX w wykrywaniu bezobjawowych AF pokrywała się ze skutecznością urządzeń dwujamowych, a tym samym znacznie przewyższała skuteczność urządzeń jednojamowych.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) DX 13%   DR 13%   VR5%

Komentarz:

Skuteczność DX w wykrywaniu bezobjawowych AF pokrywała się ze skutecznością urządzeń dwujamowych, a tym samym znacznie przewyższała skuteczność urządzeń jednojamowych.


4. W nowych generacjach urządzeń firmy Biotronik wprowadzono funkcję, która wspiera detekcję nieutrwalonych tachykardii. Jest to licznik nsT - nieutrwalonych arytmii, krótszych niż zaprogramowane wartości licznika VT/VF. Dzięki tej funkcji pomimo braku spełnienia licznika detekcji, dostępne są zapisy IEGM arytmii. Funkcja ta jest wprowadzona w rodzinie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) INTICA oraz RIVACOR - dostępna poprzez platformę Home Monitoring oraz programator w zakładce More Diagnostic ? nsT counter, a włączenie funkcji pozostaje bez wpływu na żywotność urządzenia.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) INTICA oraz RIVACOR - dostępna poprzez platformę Home Monitoring oraz programator w zakładce More Diagnostic ? nsT counter, a włączenie funkcji pozostaje bez wpływu na żywotność urządzenia.


5. W dwuletniej obserwacji wieloośrodkowego badania RM-ALONE (European Heart Journal 2019), porównywano skuteczność i bezpieczeństwo wyłącznie zdalnych kontroli pacjentów z wszczepionym urządzeniem poprzez system Home Monitoring (HM) vs kontrola zdalna poprzez HM połączona z wizytą w poradni kontroli urządzeń wszczepialnych. Nie było różnic pomiędzy grupami w występowaniu ważnych, niepożądanych zdarzeń kardiologicznych, a jedna z konkluzji to: Home Monitoring prowadzi do zmniejszenia konieczności wizyt szpitalnych o:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) 79%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) 79%


6. Kobieta 51-letnia z ICD-DR wszczepionym w 2010r. z powodu kardiomiopatii przerostowej z wysokim ryzykiem NZK. Zapis przedstawia kontrolę urządzenia wykonaną po utracie przytomności. Wskaż prawidłową interpretację:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) prawdziwe odpowiedzi B, C, D

Komentarz:

Cechy uszkodzenia elektrody przedsionkowej widoczne od początku zapisu, natomiast cechy uszkodzenia elektrody komorowej pojawiają się w zapisie IEGM po dostarczeniu terapii ATP.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) prawdziwe odpowiedzi B, C, D

Komentarz:

Cechy uszkodzenia elektrody przedsionkowej widoczne od początku zapisu, natomiast cechy uszkodzenia elektrody komorowej pojawiają się w zapisie IEGM po dostarczeniu terapii ATP.


7. Zapis przedstawia ciąg dalszy incydentu opisanego w Pytaniu nr 6. Optymalnym postępowaniem będzie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) przezżylne usunięcie elektrod przedsionkowej i komorowej z jednoczasowym odtworzeniem układu przezżylnego

Komentarz:

Rytm natywny to bradykardia zatokowa ok. 45-50/min. Pacjentka została zakwalifikowana do przezżylnego usunięcia obydwóch uszkodzonych elektrod. Śródzabiegowo stwierdzono eksternalizację elektrody prawokomorowej ICD.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) przezżylne usunięcie elektrod przedsionkowej i komorowej z jednoczasowym odtworzeniem układu przezżylnego

Komentarz:

Rytm natywny to bradykardia zatokowa ok. 45-50/min. Pacjentka została zakwalifikowana do przezżylnego usunięcia obydwóch uszkodzonych elektrod. Śródzabiegowo stwierdzono eksternalizację elektrody prawokomorowej ICD.


8. Poniższy zapis przedstawia IEGM mężczyzny w wieku 48 lat, z wszczepionym układem CRT-D. Wskaż odpowiedź, która poprawnie opisuje zjawiska widoczne w zapisie.

1 ? tachykardia zatokowa, 2 ? dodatkowe skurcze komorowe, 3 ? T wave oversensing, 4 ? interwencja wysokoenergetyczna R na T, 5 ? nieskuteczna stymulacja LV, 6 ? spontaniczne VF

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) 1, 3, 4

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) 1, 3, 4


9. Postępowaniem 1-go rzutu u pacjenta opisanego w Pytaniu nr 8 powinno być:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) włączenie algorytmu TW suppression

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) włączenie algorytmu TW suppression


10. Poniższe ryciny przedstawiają zapisy z rutynowej kontroli układu CRT-D wykonanej u 50-letniego mężczyzny, czynnego zawodowo piekarza. Wskaż prawidłową interpretację:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) prawidłowe odpowiedzi A i B

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) prawidłowe odpowiedzi A i B


11. Optymalnym postępowaniem w sytuacji opisanej w Pytaniu nr 10 będzie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) obserwacja kliniczna i modyfikacja dawki beta adrenolityku, ewentualnie dołączenie do leczenia iwabradyny

Komentarz:

Niski odsetek stymulacji przedsionkowej, wysoki odsetek stymulacji resynchronizującej oraz trendy HR przemawiają za postępowaniem zachowawczym, do momentu pojawienia się istotnych klinicznie zaburzeń sterowania lub planowej wymiany urządzenia.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) obserwacja kliniczna i modyfikacja dawki beta adrenolityku, ewentualnie dołączenie do leczenia iwabradyny

Komentarz:

Niski odsetek stymulacji przedsionkowej, wysoki odsetek stymulacji resynchronizującej oraz trendy HR przemawiają za postępowaniem zachowawczym, do momentu pojawienia się istotnych klinicznie zaburzeń sterowania lub planowej wymiany urządzenia.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły