Pytania testowe – część 38

1. Które z poniższych połączeń nie daje prawdziwej możliwości wyboru spośród dwóch różnych wektorów wyczuwania ICD?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) ICD Medtronic + elektroda ICD Boston Scientific

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) ICD Medtronic + elektroda ICD Boston Scientific


2. Marker ?Vp-Sr? w urządzeniach firmy Boston Scientific oznacza:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) stymulację VVIR

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) stymulację VVIR


3. Głównym celem interwału PVAB jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) prewencja crosstalk

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) prewencja crosstalk


4. Które z poniższych zdarzeń nie może spowodować nieprawidłowej aktywacji funkcji mode switch?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) nadczułość załamka T

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) nadczułość załamka T


5. Pacjent z kardiomiopatią nieniedokrwienną, z uogólnionymi zaburzeniami kurczliwości, pół roku po implantacji CRT skarży się na brak poprawy niskiej tolerancji wysiłku. Neguje typowe dolegliwości dławicowe. W kontroli układu nie stwierdzono widocznych nieprawidłowości, stwierdzono skuteczną stymulację dwukomorową. Które z badań wydaje się być najbardziej pomocne w dalszej diagnostyce?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) test wysiłkowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) test wysiłkowy


6. Wskaż zdanie, które jest najbardziej prawdopodobne na podstawie poniższych statystyk:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) jest włączony ekwiwalent algorytmu Ventricular Sense Response

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) jest włączony ekwiwalent algorytmu Ventricular Sense Response


7. Głównym celem algorytmu, który wydłuża PVARP po ekstrasystolii komorowej jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) prewencja częstoskurczu niekończącej się pętli

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) prewencja częstoskurczu niekończącej się pętli


8. Ryzyko nadczułości w kanale komorowym, w którym wyczuwanie jest ustawione jako integrated bipolar, jest najwyższe podczas:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) próby Valsalvy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) próby Valsalvy


9. W urządzeniach CRT-D którego z producentów można zaprogramować max pacing rate szybszy niż strefę detekcji częstoskurczu komorowego?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Microport

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Microport


10. Zaprogramowanie wyczuwania w ICD jako integrated bipolar szczególnie zwiększa ryzyko wyczuwania:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) miopotencjałów przepony

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) miopotencjałów przepony


Total
0
Shares
Powiązane Artykuły