Pytania testowe – część 39

1. Na podstawie trzech zapisów EGM zarejestrowanych u jednego pacjenta wybierz właściwe stwierdzenia 
w kolejnych pytaniach:
Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) funkcja dostymulowania lewej komory po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym
nie jest aktywna w drugim zapisie EGM z uwagi na zbyt szybką częstotliwość pracy komór

W zapisie zarejestrowanym podczas skutecznej stymulacji prawo- i lewokomorowej z opóźnieniem VV wynoszącym 40 ms zarejestrowano niemal równoczesną aktywację elektryczną prawej i lewej komory. W układach CRT często obserwujemy latencję stymulacji lewokomorowej (opóźnienie między impulsem stymulacji a pobudzeniem wielu grup komórek mięśnia sercowego). Taka latencja nie występuje w przypadku stymulacji prawokomorowej. Najpewniej jej przyczyną jest stymulacja od strony nasierdzia ? potrzebny jest pewien czas, zanim impuls elektryczny dotrze do komórek układu bodźcoprzewodzącego (zlokalizowanych podwsierdziowo).

Dostymulowanie elektrody lewokomorowej po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym nie pozwala na wyprzedzenie lewokomorowe, synchronia mechaniczna skurczu prawej i lewej komory jest wątpliwa.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) funkcja dostymulowania lewej komory po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym
nie jest aktywna w drugim zapisie EGM z uwagi na zbyt szybką częstotliwość pracy komór

W zapisie zarejestrowanym podczas skutecznej stymulacji prawo- i lewokomorowej z opóźnieniem VV wynoszącym 40 ms zarejestrowano niemal równoczesną aktywację elektryczną prawej i lewej komory. W układach CRT często obserwujemy latencję stymulacji lewokomorowej (opóźnienie między impulsem stymulacji a pobudzeniem wielu grup komórek mięśnia sercowego). Taka latencja nie występuje w przypadku stymulacji prawokomorowej. Najpewniej jej przyczyną jest stymulacja od strony nasierdzia ? potrzebny jest pewien czas, zanim impuls elektryczny dotrze do komórek układu bodźcoprzewodzącego (zlokalizowanych podwsierdziowo).

Dostymulowanie elektrody lewokomorowej po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym nie pozwala na wyprzedzenie lewokomorowe, synchronia mechaniczna skurczu prawej i lewej komory jest wątpliwa.

 


2. Na podstawie trzech zapisów EGM zarejestrowanych u jednego pacjenta wybierz właściwe stwierdzenia
w kolejnych pytaniach:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) latencja między impulsem stymulacji lewokomorowej a obserwowanym w tym kanale pobudzeniem
może wynikać ze stymulacji mięśnia od strony nasierdzia

W zapisie zarejestrowanym podczas skutecznej stymulacji prawo- i lewokomorowej z opóźnieniem VV wynoszącym 40 ms zarejestrowano niemal równoczesną aktywację elektryczną prawej i lewej komory. W układach CRT często obserwujemy latencję stymulacji lewokomorowej (opóźnienie między impulsem stymulacji a pobudzeniem wielu grup komórek mięśnia sercowego). Taka latencja nie występuje w przypadku stymulacji prawokomorowej. Najpewniej jej przyczyną jest stymulacja od strony nasierdzia ? potrzebny jest pewien czas, zanim impuls elektryczny dotrze do komórek układu bodźcoprzewodzącego (zlokalizowanych podwsierdziowo).

Dostymulowanie elektrody lewokomorowej po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym nie pozwala na wyprzedzenie lewokomorowe, synchronia mechaniczna skurczu prawej i lewej komory jest wątpliwa.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) latencja między impulsem stymulacji lewokomorowej a obserwowanym w tym kanale pobudzeniem
może wynikać ze stymulacji mięśnia od strony nasierdzia

W zapisie zarejestrowanym podczas skutecznej stymulacji prawo- i lewokomorowej z opóźnieniem VV wynoszącym 40 ms zarejestrowano niemal równoczesną aktywację elektryczną prawej i lewej komory. W układach CRT często obserwujemy latencję stymulacji lewokomorowej (opóźnienie między impulsem stymulacji a pobudzeniem wielu grup komórek mięśnia sercowego). Taka latencja nie występuje w przypadku stymulacji prawokomorowej. Najpewniej jej przyczyną jest stymulacja od strony nasierdzia ? potrzebny jest pewien czas, zanim impuls elektryczny dotrze do komórek układu bodźcoprzewodzącego (zlokalizowanych podwsierdziowo).

Dostymulowanie elektrody lewokomorowej po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym nie pozwala na wyprzedzenie lewokomorowe, synchronia mechaniczna skurczu prawej i lewej komory jest wątpliwa.

 


3. Na podstawie trzech zapisów EGM i danych z interrogacji zarejestrowanych u pacjenta z
przewlekłą niewydolnością serca wybierz najbardziej prawdopodobne wskazanie do zabezpieczenia
układem CRT:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) rytm zatokowy, zespoły QRS o morfologii LBBB (klasa zaleceń I)
W zapisie zarejestrowanym podczas skutecznej stymulacji prawo- i lewokomorowej z opóźnieniem VV wynoszącym 40 ms zarejestrowano niemal równoczesną aktywację elektryczną prawej i lewej komory. W układach CRT często obserwujemy latencję stymulacji lewokomorowej (opóźnienie między impulsem stymulacji a pobudzeniem wielu grup komórek mięśnia sercowego). Taka latencja nie występuje w przypadku stymulacji prawokomorowej. Najpewniej jej przyczyną jest stymulacja od strony nasierdzia ? potrzebny jest pewien czas, zanim impuls elektryczny dotrze do komórek układu bodźcoprzewodzącego (zlokalizowanych podwsierdziowo).

Dostymulowanie elektrody lewokomorowej po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym nie pozwala na wyprzedzenie lewokomorowe, synchronia mechaniczna skurczu prawej i lewej komory jest wątpliwa.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) rytm zatokowy, zespoły QRS o morfologii LBBB (klasa zaleceń I)
W zapisie zarejestrowanym podczas skutecznej stymulacji prawo- i lewokomorowej z opóźnieniem VV wynoszącym 40 ms zarejestrowano niemal równoczesną aktywację elektryczną prawej i lewej komory. W układach CRT często obserwujemy latencję stymulacji lewokomorowej (opóźnienie między impulsem stymulacji a pobudzeniem wielu grup komórek mięśnia sercowego). Taka latencja nie występuje w przypadku stymulacji prawokomorowej. Najpewniej jej przyczyną jest stymulacja od strony nasierdzia ? potrzebny jest pewien czas, zanim impuls elektryczny dotrze do komórek układu bodźcoprzewodzącego (zlokalizowanych podwsierdziowo).

Dostymulowanie elektrody lewokomorowej po wykryciu pobudzenia w kanale prawokomorowym nie pozwala na wyprzedzenie lewokomorowe, synchronia mechaniczna skurczu prawej i lewej komory jest wątpliwa.


4. Na podstawie trzech zapisów EGM u pacjentki z implantowanym rejestratorem arytmii wybierz
właściwe stwierdzenie:

a. zarejestrowano częstoskurcz komorowy

b. zarejestrowano migotanie przedsionków

c. zarejestrowano typowy AVNRT

d. zarejestrowano zaburzenia wyczuwania o typie nadczułościOdpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. właściwe D

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. właściwe D


5. U przedstawionego poniżej pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków i układem CRT:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) odsetek pobudzeń w wyniku stymulacji prawo- i lewokomorowej to około 30%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) odsetek pobudzeń w wyniku stymulacji prawo- i lewokomorowej to około 30%


6. U przedstawionego poniżej pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków i układem CRT:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) kontrola częstości pracy komór jest nieprawidłowa

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) kontrola częstości pracy komór jest nieprawidłowa


7. Wybierz właściwą odpowiedź:

a.w zapisie widać moment inicjacji VT
b.zarejestrowano dwa pojedyncze pobudzenia komorowe, najpewniej o różnej morfologii
c.stymulacja lewokomorowa jest nieskuteczna
d.zarejestrowano początek AVNRT ze stosunkiem pobudzeń przedsionków do komór 2:1Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2. A i B

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2. A i B


8. Jaka jest przyczyna utraty stymulacji resynchronizującej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) dodatkowe pobudzenia komorowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) dodatkowe pobudzenia komorowe


9. Jaką wartość parametru Sense compensation (różnicy opóźnień Ap-Vp i As-Vp) zaproponujesz
u pacjenta u którego zarejestrowano poniższe zapisy EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) 60 ms

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) 60 ms


10. Nieprawidłowe ustawienie funkcji Sense compensation (różnicy opóźnień Ap-Vp i As-Vp) objawia się:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły