Pytania testowe – część 4

Autor pytań: dr Rafał Supryn

Pytanie 1.
U pacjenta z implantowanym w prewencji wtórnej ICD-VR podczas kontroli stwierdzono interwencję urządzenia. Przyczyną jej było:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 5. uszkodzenie elektrody

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 5. uszkodzenie elektrody

Pytanie 2.
Zapis przedstawia kontrolę ICD-VR po interwencji urządzenia. Stwierdzono terapię ATP oraz wyładowanie wysokoenergetyczne (HV). Prawidłowa interpretacja to:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 4. obydwie terapie nieadekwatne

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 4. obydwie terapie nieadekwatne

Pytanie 3.
Prawidłowa interpretacja zdarzeń pokazanych na poniższym zapisie z kontroli ICD-VR to:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 5. śródzabiegowa indukcja VF i adekwatna interwencja ICD

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 5. śródzabiegowa indukcja VF i adekwatna interwencja ICD

Pytanie 4. 
Zapis przedstawia kontrolę ICD-DR po kilku interwencjach urządzenia. Prawidłowa interpretacja zapisu to:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 4. tachykardia zatokowa i szybki VT z adekwatnymi interwencjami ICD

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 4. tachykardia zatokowa i szybki VT z adekwatnymi interwencjami ICD

Pytanie 5.
Zgodnie z wytycznymi VASCD 2015 w leczeniu LQTS 3 można rozważyć następujące leki:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 3. meksyletyna, ranolazyna, flekainind

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 3. meksyletyna, ranolazyna, flekainind

Pytanie 6.
Zgodnie z wytycznymi VASCD 2015 w terapii burzy elektrycznej w przebiegu zespołu Brugadów zastosowanie znajdują:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 2. chinidyna, izoproterenol, ablacja RF

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 2. chinidyna, izoproterenol, ablacja RF

Pytanie 7.
U 22-letniej kobiety z wywiadem kilku omdleń, u której z powodu podejrzenia zespołu Brugadów wykonano próbę z ajmaliną, uzyskując w EKG konwersję zapisu do typu 1, zaleca się:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 1. unikanie nadużywania alkoholu, szybkie obniżanie temperatury ciała w przypadku gorączki i dalszą diagnostykę omdleń

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 1. unikanie nadużywania alkoholu, szybkie obniżanie temperatury ciała w przypadku gorączki i dalszą diagnostykę omdleń

Pytanie 8.
U młodego mężczyzny z wywiadem omdleń i rozpoznanym na podstawie spoczynkowego EKG zespołem Brugadów (spontaniczny obraz EKG typu 1):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 2. należy rozważyć wszczepienie ICD

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 2. należy rozważyć wszczepienie ICD

Pytanie 9.
W przypadku objawowego idiopatycznego częstoskurczu z lewej komory postępowaniem z wyboru (pierwszego rzutu) będzie:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 1. ablacja RF w doświadczonym ośrodku

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 1. ablacja RF w doświadczonym ośrodku

Pytanie 10.
Zgodnie  z wytycznymi VASCD 2015 ablacja cewnikowa jest rekomendowana jako postępowanie z wyboru (pierwszego rzutu) w przypadku objawowych arytmii komorowych pochodzących z:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: 2. RVOT

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: 2. RVOT

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły