Pytania testowe – część 42

1. Na załączonym EGM zarejestrowano:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych


2. Na załączonym EGM zarejestrowano:

1.Częstoskurcz komorowy
2.Częstoskurcz nadkomorowy
3.Kardiowersję elektryczną
4.Defibrylację elektryczną

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) 1 i 3 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) 1 i 3 


3. Na poniższym EGM zilustrowano:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Częstoskurcz komorowy przerwany stymulacją antytachyarytmiczną

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Częstoskurcz komorowy przerwany stymulacją antytachyarytmiczną


4. Jaki typ stymulacji antytachyarytmicznejprzedstawiono na EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) BURST

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) BURST


5. Wybierz prawdziwe stwierdzenie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Markerem Vn oznaczona jest aktywność elektryczna zidentyfikowana jako ?szum elektryczny?

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Markerem Vn oznaczona jest aktywność elektryczna zidentyfikowana jako ?szum elektryczny?


6. Na jakiej podstawie Biomonitor rozpoznał AF?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Zmienność interwałów międzykomorowych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Zmienność interwałów międzykomorowych


7. Dlaczego ICD przerwał ładowanie kondensatorów i nie dostarczył terapii wysokoenergetycznej?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Urządzenie zarejestrowano trzy kolejne interwały komorowe dłuższe niż granica strefy VT

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Urządzenie zarejestrowano trzy kolejne interwały komorowe dłuższe niż granica strefy VT


8. Na załączonym EGM zarejestrowano:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Rozpoznany przez urządzenie częstoskurcz komorowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Rozpoznany przez urządzenie częstoskurcz komorowy


9. Jakie zjawiska zarejestrowano na EGM?

  1. Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe
  2. Częstoskurcz komorowy
  3. Skuteczną terapię niskoenergetyczną
  4. Skuteczną terapię wysokoenergetyczną

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) 1, 2, i 3

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) 1, 2, i 3


10. Wykres przedstawia zapis zarejestrowany przez urządzenie CRT-D firmy Medtronic. Jakie zjawiska zarejestrowano na EGM?

  1. Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe
  2. Częstoskurcz komorowy
  3. Nieskuteczną stymulację antytachyarytmiczną
  4. Stymulacja w kanale LV po wykrytym pobudzeniu w kanale RV (Ventricular Sense Response)

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) 1, 2 i 4

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) 1, 2 i 4

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły