Pytania testowe – część 43

1. Na podstawie ryciny określ najbardziej prawdopodobną przyczynę
zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Tachyarytmia

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Tachyarytmia


2. Na podstawie ryciny określ najbardziej prawdopodobną napadową arytmię obserwowaną u pacjenta:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Trzepotanie lub migotanie przedsionków

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Trzepotanie lub migotanie przedsionków


3. Jakim kodem określisz najdokładniej (najbardziej jednoznacznie) tryb stymulacji na załączonym EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) VAT

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) VAT


4. Załączony zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Test wyczuwania w kanale przedsionkowym

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Test wyczuwania w kanale przedsionkowym


5. Na podstawie przedstawionych parametrów stymulacji (dynamiczny odstęp AV) u pacjenta z blokiem całkowitym określ, jaki będzie czas opóźnienia przedsionkowo komorowego po wyczutym pobudzeniu przedsionkowym z interwałem AA 500 ms:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) 125 ms

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) 125 ms


6. Jaka jest pierwotna przyczyna utraty stymulacji resynchronizującej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Nieskuteczna stymulacja

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Nieskuteczna stymulacja


7. W załączonym EGM można rozpoznać:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Prawidłowe odpowiedzi B i C

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Prawidłowe odpowiedzi B i C


8. Jaka jest przyczyna utraty terapii resynchronizującej na załączonym EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


9. Niedoczułość w kanale przedsionkowym obserwowana na EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Jest określana jako niedoczułość funkcjonalna

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Jest określana jako niedoczułość funkcjonalna


10. Określ arytmie, które zarejestrowano na EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Prawidłowe odpowiedzi B i C

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Prawidłowe odpowiedzi B i C

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły