Pytania testowe – część 44

1. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Skuteczną stymulację lewokomorową

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Skuteczną stymulację lewokomorową


2. Jaka jest przyczyna powrotu stymulacji lewokomorowej na powyższym zapisie
EGM? Parametry pracy wszczepionego układu przedstawiono poniżej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wydłużenie czasu LV - RV

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wydłużenie czasu LV - RV


3. Co może być przyczyną zmiany oporności elektrycznej wewnątrz klatki piersiowej
w momencie oznaczonym strzałką?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zmniejszenie dawki furosemidu

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zmniejszenie dawki furosemidu


4. Interwały VV bliskie 0 ms (oznaczone strzałką) wynikają najpewniej z:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Czynności komór z częstością szybszą niż zaprogramowana
częstość stymulacji

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Czynności komór z częstością szybszą niż zaprogramowana
częstość stymulacji


5. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Interferencję elektromagnetyczną

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Interferencję elektromagnetyczną


6. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozpoznania zjawiska przedstawionego
na EGM ma:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Obecność artefaktów w obu kanałach

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Obecność artefaktów w obu kanałach


7. Jakie były najbardziej prawdopodobne wskazania do wszczepienia układu CRT
u pacjenta z poniższym zapisem EGM podczas rutynowej kontroli:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Przewlekła niewydolność serca z LBBB

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Przewlekła niewydolność serca z LBBB


8. Które zjawiska można rozpoznać na poniższym EGM:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Arytmię nadkomorową

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Arytmię nadkomorową


9. Zapis EGM przedstawia epizod o czasie trwania 26 godzin odczytany w trakcie
rutynowej kontroli wszczepionego układu u 70-letniej kobiety z cukrzycą typu 2
i nadciśnieniem tętniczym. Określ najlepsze dalsze postępowanie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zalecam leczenie przeciwkrzepliwe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zalecam leczenie przeciwkrzepliwe


10. Wybierz zdanie, które najlepiej opisuje poniższe trendy:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Arytmia nadkomorowa, duży odsetek stymulacji komorowej

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Arytmia nadkomorowa, duży odsetek stymulacji komorowej

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły