Pytania testowe – część 45

1. Wg aktualnych wytycznych ESC poświęconych migotaniu przedsionków jaki należy przyjąć schemat nasycania amiodaronem do kontroli częstotliwości rytmu komór?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) 3x200mg przez 4 tygodnie, a następnie 1x200mg

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) 3x200mg przez 4 tygodnie, a następnie 1x200mg


2. Który pacjent będzie najlepszym kandydatem do implantacji podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) 62-letni mężczyzna z pozawałową niewydolnością serca z LVEF 25%, bez wywiadu VT/VF, z niewydolnością nerek w przebiegu wieloletniej cukrzycy, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy dwukrotnie był hospitalizowany z powodu urosepsy powikłanej niewydolnością wielonarządową i krótkotrwałym pobytem na OIT

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) 62-letni mężczyzna z pozawałową niewydolnością serca z LVEF 25%, bez wywiadu VT/VF, z niewydolnością nerek w przebiegu wieloletniej cukrzycy, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy dwukrotnie był hospitalizowany z powodu urosepsy powikłanej niewydolnością wielonarządową i krótkotrwałym pobytem na OIT


3. Jaka jest przyczyna i pochodzenie dwóch pików stymulacji na poniższym EKG?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Undersensing elektrody przedsionkowej, pierwszy pik stymulacji przedsionkowej, drugi pik stymulacji komorowej z powodu zjawiska A-V Safety Delay

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Undersensing elektrody przedsionkowej, pierwszy pik stymulacji przedsionkowej, drugi pik stymulacji komorowej z powodu zjawiska A-V Safety Delay


4. Jakie należy przyjąć postępowanie u 45-letniego pacjenta, który zgłosił się na Izbę Przyjęć z powodu kołatania serca i osłabienia z poczuciem zbliżającego się zasłabnięcia? Arytmia została przerwana wlewem amiodaronu 300mg iv. W TTE: LVEF 50%, IVS 14mm, LA 41mm

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) VT z okolicy RVOT: ablacja RF podłoża arytmii

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) VT z okolicy RVOT: ablacja RF podłoża arytmii


5. Pacjent z klinicznym rozpoznaniem trzepotanie przedsionków jest poddawany badaniu elektrofizjologicznemu. Elektroda ablacyjna (ABL) znajduje się na cieśni trójdzielno-żylnej, elektroda CS znajduje się w zatoce wieńcowej. Na podstawie entrainmentu przedstawionego poniżej można stwierdzić, że:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) elektroda ablacyjna znajduje się w pętli częstoskurczu, a zatem jest to trzepotanie przedsionków zależne od cieśni trójdzielno-żylnej

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) elektroda ablacyjna znajduje się w pętli częstoskurczu, a zatem jest to trzepotanie przedsionków zależne od cieśni trójdzielno-żylnej


6. Podczas badania elektrofizjologicznego wyzwolono częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS, a następnie wykonano entrainment z elektrody umieszczonej prawej komorze. Jaka arytmia jest najbardziej prawdopodobna na podstawie poniższego zapisu?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) AVNRT z powodu odpowiedzi V-A-V i PPI o >115ms dłuższym niż TCL

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) AVNRT z powodu odpowiedzi V-A-V i PPI o >115ms dłuższym niż TCL


7. Jakie powikłanie, obecnie na szczęście rzadko spotykane, jest charakterystyczne dla ablacji arytmii wymienionej w pytaniu nr 6?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) blok przedsionkowo-komorowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) blok przedsionkowo-komorowy


8. Według aktualnej wiedzy, w której sytuacji lekarz NIE powinien proponować pacjentowi leczenia przeciwkrzepliwego

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) liczne epizody AHRE 190/min w kontroli stymulatora, w Holter-EKG 20 sekundowe wstawki prawdopodobnie AF, CHADSVASC=3 pkt

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) liczne epizody AHRE 190/min w kontroli stymulatora, w Holter-EKG 20 sekundowe wstawki prawdopodobnie AF, CHADSVASC=3 pkt

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły