Pytania testowe – część 46

1. Co powiesz o wskazaniach do wszczepienia do wszczepienia stymulatora serca u pacjenta, u którego zarejestrowano powyższy EGM?
A) U pacjenta występują pauzy w rytmie przedsionków o czasie trwania ponad 2 sekundy
B) Pacjent ma blok całkowity
C) U pacjenta występuje przewodzenie wsteczne

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2. B

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2. B


2. Jaki jest dominujący tryb stymulacji u pacjenta?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. DDI

Histogramy wskazują, że dominującym rytmem u pacjenta jest migotanie przedsionków. Odsetek stymulacji przedsionkowej bardzo mały, może wynikać z czynnościowej niedoczułości. 

Układ rozpoznaje pobudzenia przedsionkowe i komorowe. Stymulacja komorowa odbywa się w rozpoznanej tachyarytmii przedsionkowej. Można założyć, że urządzenie pracuje wówczas w trybie DDI(R) ? zaprogramowanym przez lekarza lub w trybie Mode Switch.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. DDI

Histogramy wskazują, że dominującym rytmem u pacjenta jest migotanie przedsionków. Odsetek stymulacji przedsionkowej bardzo mały, może wynikać z czynnościowej niedoczułości.

Układ rozpoznaje pobudzenia przedsionkowe i komorowe. Stymulacja komorowa odbywa się w rozpoznanej tachyarytmii przedsionkowej. Można założyć, że urządzenie pracuje wówczas w trybie DDI(R) ? zaprogramowanym przez lekarza lub w trybie Mode Switch.

 


3. Jaki jest odsetek stymulacji przedsionkowej u pacjenta?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. 1%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. 1%


4. Jaki jest odsetek stymulacji komorowej u pacjenta?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. 27%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. 27%


5. Wybierz zdanie prawidłowe?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. U pacjenta występują dodatkowe pobudzenia komorowe (PVC)

Proszę spojrzeć na EGM. Czwarta ewolucja komorowa jest podpisana jako PVC ? jest to oznaczenie sygnału wykrytego w komorze niepoprzedzonego sygnałem przedsionkowym (pobudzenie As jest w PVARP).

Rzeczywiście w tym EGM wyróżnia się trzecia ewolucja komorowa ? w kanale FF morfologia pobudzenia istotnie różni się od pozostałych, które najprawdopodobniej są przewiedzione przez łącze AV.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. U pacjenta występują dodatkowe pobudzenia komorowe (PVC)

Proszę spojrzeć na EGM. Czwarta ewolucja komorowa jest podpisana jako PVC ? jest to oznaczenie sygnału wykrytego w komorze niepoprzedzonego sygnałem przedsionkowym (pobudzenie As jest w PVARP).

Rzeczywiście w tym EGM wyróżnia się trzecia ewolucja komorowa ? w kanale FF morfologia pobudzenia istotnie różni się od pozostałych, które najprawdopodobniej są przewiedzione przez łącze AV.

 


6. Jaka jest podstawowa częstość stymulacji u prezentowanego pacjenta w trakcie tachyarytmii nadkomorowej jak w EGM?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. 50 bpm

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. 50 bpm


7. Jaka będzie podstawowa częstość stymulacji u prezentowanego w pytaniu nr 6 pacjenta w okresie bez arytmii przedsionkowej?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2. 40bpm

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2. 40bpm


8. Jakiej arytmii dotyczy zjawisko 2:1 lock-in?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. Trzepotanie przedsionków

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. Trzepotanie przedsionków


9. Zapis przedstawia EGM z urządzenia pracującego w trybie AAI. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna rozpoznania przez urządzenie tachyarytmii nadkomorowej?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Far-field w kanale przedsionkowym

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Far-field w kanale przedsionkowym


10. Zapis EGM z urządzenia pracującego w trybie AAI prezentowanego również we wcześniejszym pytaniu. Które zdanie jest prawdziwe?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. U pacjenta występuje rytm z łącza AV

Zapis EGM przedstawia niewątpliwie wykrywanie aktywności elektrycznej komór w kanale przedsionkowym (far-field). Po każdym AP lub równocześnie z AP w dolnym zapisie widzimy aktywność elektryczną komór ? nie mamy dowodów na nieskuteczną stymulację przedsionkową. Nie widzimy również aktywności w kanale przedsionkowym po pobudzeniu komór, występującej z opóźnieniem charakterystycznym dla przewodzenia wstecznego.

U pacjenta (5-letnie dziecko) występuje rytm z łącza AV z częstością około 90 bpm ? pobudzenie z łącza występuje równocześnie z trzecim, szóstym i dziewiątym markerem AP.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. U pacjenta występuje rytm z łącza AV

Zapis EGM przedstawia niewątpliwie wykrywanie aktywności elektrycznej komór w kanale przedsionkowym (far-field). Po każdym AP lub równocześnie z AP w dolnym zapisie widzimy aktywność elektryczną komór ? nie mamy dowodów na nieskuteczną stymulację przedsionkową. Nie widzimy również aktywności w kanale przedsionkowym po pobudzeniu komór, występującej z opóźnieniem charakterystycznym dla przewodzenia wstecznego.

U pacjenta (5-letnie dziecko) występuje rytm z łącza AV z częstością około 90 bpm ? pobudzenie z łącza występuje równocześnie z trzecim, szóstym i dziewiątym markerem AP.


11. Na EGM zaprezentowano najpewniej:

A) Adekwatnie rozpoznaną arytmię
B) Nieadekwatnie rozpoznaną arytmię
C) Skuteczną stymulację antytachyarytmiczną
D) Nieskuteczną stymulację antytachyarytmiczną

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. B i D

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. B i D


Total
0
Shares
Powiązane Artykuły