Pytania testowe – część 47

1. Jak opiszesz stymulację u pacjenta na podstawie zaprezentowanych histogramów?

A) Odsetek stymulacji przedsionkowej i komorowej jest bardzo wysoki
B) Odsetek stymulacji przedsionkowej jest bardzo mały
C) Odsetek stymulacji prawokomorowej i lewokomorowej jest wysoki
D) Odsetek stymulacji prawokomorowej i lewokomorowej jest bardzo mały

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. B i C

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. B i C


2. Zmiana oporności elektrycznej klatki piersiowej oznaczona strzałką może wynikać z:

A) Odstawienia leku odwadniającego
B) Zapalenia płuc
C) Zwiększenia dawki leku odwadniającego
D) Zwiększenie aktywności ruchowej

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. A i B

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. A i B


3. Co przedstawiono na EGM zarejestrowanym przez urządzenie ILR?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Interferencję elektromagnetyczną

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Interferencję elektromagnetyczną


4. Które stwierdzenie jest prawdziwe?

A) Częstość rytmu przedsionków koreluje z amplitudą sygnału przedsionkowego
B) Częstość akcji komór zwiększa się podczas tachyarytmii nadkomorowej
C) Częstość rytmu komór koreluje z amplitudą sygnału komorowego
D) Amplitudy sygnału przedsionkowego i komorowego są ze sobą skorelowane

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. A i B

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. A i B


5. Na podstawie zapisu EGM możemy stwierdzić?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Nieskuteczną stymulację przedsionkową

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Nieskuteczną stymulację przedsionkową


6. Jakie zjawisko przedstawia zapis EGM?

A) Far-field w kanale przedsionkowym
B) Niedoczułość funkcjonalną w kanale przedsionkowym
C) 2:1 lock-in
D) Mode switch

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2. B i C

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2. B i C


7. Jaka funkcja jest odpowiedzialna za zmianę częstości stymulacji komorowej na załączonym zapisie EGM?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. 2:1 lock-in Protection

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. 2:1 lock-in Protection


8. W zjawisku 2:1 lock in, w przeciwieństwie do częstoskurczu niekończącej się pętli, obserwuje się:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2. Częstość stymulacji komorowej charakterystyczną dla połowy częstości rytmu AFL

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2. Częstość stymulacji komorowej charakterystyczną dla połowy częstości rytmu AFL


9. Zapis EGM jest charakterystyczny dla pacjentów spotykanych na izbie przyjęć podejrzanych o:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Każde z powyższych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Każde z powyższych


10. Skąd zmienność czasów AV obserwowana w oznaczonych cyklach pracy serca?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Brak synchronii AV po epizodzie As w stymulacji w trybie DDI

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Brak synchronii AV po epizodzie As w stymulacji w trybie DDI


Total
0
Shares
Powiązane Artykuły