Pytania testowe – część 48

1. Jakie parametry odpowiadają za granicę częstości akcji przedsionków przy której wystąpi reakcja pod postacią bloku przewodzenia 2:1 u pacjenta z blokiem całkowitym?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4) AVD i PVARP

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4) AVD i PVARP


2. Po którym zespole QRS występuje najdłuższy PVARP?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 2) 3

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 2) 3


3. Jak ocenisz kontrolę częstości akcji serca podczas arytmii?

A) prawidłowa
B) nieprawidłowa
C) włączenie iwabradyny może poprawić kontrolę częstości akcji serca
D) zwiększenie dawki betaadrenolityku może poprawić kontrolę częstości akcji serca

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3) B i D

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3) B i D


4. Dla jakiego urządzenia i schorzenia najbardziej charakterystyczny jest poniższy histogram?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Układ CRT, niewydolność serca

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Układ CRT, niewydolność serca


5. Oceń rozpoznanie postawione przez BioMonitor 2-AF?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Nieprawidłowe rozpoznanie tachyarytmii nadkomorowej z powodu nadczułości załamków T

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Nieprawidłowe rozpoznanie tachyarytmii nadkomorowej z powodu nadczułości załamków T


6. Od jakiej częstości akcji komór układ rozpozna tachyarytmię i dostarczy terapię antytachyarytmiczną?

Odpowiedź poprawna
Odpowiedź niepoprawna

7. Wybierz prawidłowe stwierdzenie

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4) Wszystkie powyższe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4) Wszystkie powyższe


8. Na podstawie powyższych wykresów określ najbardziej prawdopodobną przyczynę utraty resynchronizacji w ostatnich dniach

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Tachyarytmia komorowa

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 3. Tachyarytmia komorowa


9. Wykresy są charakterystyczne dla pacjenta z:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 1. Napadowym migotaniem przedsionków

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 1. Napadowym migotaniem przedsionków


10. Jaka może być przyczyna zmiany częstości pracy serca i aktywności fizycznej pacjenta jak na powyższych wykresach?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: 4. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły