Pytania testowe – część 49

1. Poniżej przedstawiono zapis IEGM z urządzenia Intica 5 HF-T. Wskaż prawidłową odpowiedź:

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Prawdziwe B i D

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Prawdziwe B i D


2. Wskaż prawidłową odpowiedź opisującą IEGM z urządzenia CRT-D (Compia MRI):

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Zakłócenia elektromagnetyczne

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Zakłócenia elektromagnetyczne


3. Poniżej przedstawiono zapis z kontroli urządzenia Intica 5 HF-T. Proszę wybrać poprawną odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) B i D

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) B i D


4. Poniższy zapis, uzyskany podczas rutynowej kontroli ICD-DR, przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Częstoskurcz komorowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Częstoskurcz komorowy


5. Optymalnym postępowaniem w powyższym przypadku będzie:

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Ocena kliniczna i decyzje zależne od jej wyniku

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Ocena kliniczna i decyzje zależne od jej wyniku


6. Przedstawione poniżej zapisy funkcji HF monitor mogą odpowiadać następującej sytuacji:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Podjęcie przez pacjenta pracy zawodowej 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Podjęcie przez pacjenta pracy zawodowej


7. Aby uzyskać optymalną odpowiedź na terapię CRT u pacjenta, którego zapis z kontroli przedstawiono poniżej, należy:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Wymienić uszkodzoną elektrodę LV

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Wymienić uszkodzoną elektrodę LV


8. Poniższe fragmenty zapisu epizodu budzą znaczny niepokój ? pacjent z ICD-VR (Ellipse VR, Abbott), implantowanym w prewencji wtórnej (niestabilny hemodynamicznie częstoskurcz komorowy) z lęku przed interwencją wysokoenergetyczną przyłożył sobie magnes (a dokładnie ?koguta? samochodowego), doprowadzając do znacznego opóźnienia terapii - skuteczna interwencja HV dopiero w 221 sekundzie trwania częstoskurczu 266/min (!). Po odzyskaniu przytomności pacjent natychmiast znów przyłożył magnes, co widać na zapisie. W tej sytuacji opcją jest wyłączenie odpowiedzi na magnes.

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Tak, w urządzeniach firmy Abbott i Boston SC jest możliwe wyłączenie odpowiedzi na magnes 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Tak, w urządzeniach firmy Abbott i Boston SC jest możliwe wyłączenie odpowiedzi na magnes


9. Cewniki wykorzystywane do stałej stymulacji systemu przewodzącego serca firmy Biotronik ( SELECTRA 3D) występują w :

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Trzech długościach (32 cm, 39 cm, 42 cm) i trzech krzywiznach (40 cm, 55 cm, 65 cm)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Trzech długościach (32 cm, 39 cm, 42 cm) i trzech krzywiznach (40 cm, 55 cm, 65 cm)


10. Badanie przeprowadzone w 2020 roku przez Jan De Pooter i wsp. w Ghent University Hospital w Belgii, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stałej stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa (LBBAP) za pomocą elektrody wyposażonej w stylet ( Solia S 60 BIOTRONIK ) vs. elektroda typu lumen -less (SelectSecure 3830 Medtronic) wykazało:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły