Pytania testowe – część 5

Autor pytań: dr Marcin Michalak

1. Oznaczenie jednojamowego kardiowertera-defibrylatora wg kodu NBD jako ?VVE? oznacza, że urządzenie:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: C) dostarcza wyładowanie w komorze, dostarcza terapię ATP w komorze, rozpoznaje VT/VF na podstawie elektrogramu

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: C) dostarcza wyładowanie w komorze, dostarcza terapię ATP w komorze, rozpoznaje VT/VF na podstawie elektrogramu

2. Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego jest:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: D) A i B

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: D) A i B

3. Pacjent lat 75 z implantowanym 9 lat wcześniej układem stymulującym serce typu AAI z powodu zespołu chorej zatoki. Cztery lata temu przebył zawał ściany przedniej leczony PCI. W ciągu ostatniego pół roku podaje 1 omdlenie oraz 2 epizody zasłabnięcia bez pełnej utraty przytomności. W EKG: rytm zatokowy 60/min, PQ 200 ms; RBBB, LAH. W pracowni kontroli stwierdzono prawidłowe przewodzenie przedsionkowo-komorowe do częstości stymulacji 130/min. W badaniu holterowskim bez zaburzeń przewodzenia przedsionkowo komorowego, bez zaburzeń stymulacji. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) B i C prawidłowe

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) B i C prawidłowe

4. Zgodnie z zaleceniami HRS/EHRA/APHRS/SOLAECE z 2015 roku ocenę DFT można pominąć jedynie w następującej sytuacji/sytuacjach:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: A) implantacja w lewej okolicy podobojczykowej przy prawidłowych parametrach elektrody (sensing, próg, oporność) 

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: A) implantacja w lewej okolicy podobojczykowej przy prawidłowych parametrach elektrody (sensing, próg, oporność) 

5. Układ CRT-D. Przyczyną wystąpienia zdarzenia oznaczonego w IEGM jako ?Msw. DDI? jest:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) uszkodzenie elektrody przedsionkowej

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) uszkodzenie elektrody przedsionkowej

6. Jakie jest optymalne rozwiązanie problemu występującego w poniższym IEGM (Biotronik, Lumax 540 DR-T)?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: D) włączenie funkcji ?Post pace T wave suppresion?

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: D) włączenie funkcji ?Post pace T wave suppresion?

7. Stymulator DDD zaprogramowany został następująco: rytm podstawowy 60 bpm, UTR 110 bpm, opóźnienie przedsionkowo-komorowe (sAVdel) 150 ms, PVARP 250 ms. Jakie będzie zachowanie stymulatora podczas wysiłku fizycznego?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: C) przewodzenie 1:1 do 110 bpm; ze zjawiskiem Wenckebacha w zakresie 110-150 bpm; 2:1 > 150 bpm

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: C) przewodzenie 1:1 do 110 bpm; ze zjawiskiem Wenckebacha w zakresie 110-150 bpm; 2:1 > 150 bpm

Autor pytań: dr Paweł Syska

1.  Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące stymulacji serca u chorych z zawężającą postacią HCM:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) poprawne odpowiedzi B i D.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) poprawne odpowiedzi B i D.

2. Zjawisko Ashmana polega na:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to : B) zaburzeniach przewodzenia śródkomorowego spowodowanego zmianą częstości rytmu serca

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to : B) zaburzeniach przewodzenia śródkomorowego spowodowanego zmianą częstości rytmu serca

3. Diagnozowałaś(eś) pacjenta po utracie przytomności. Jakie zalecenia mu przekażesz przy wypisie w zakresie prowadzenia samochodu na użytek prywatny w zależności od stwierdzonej przyczyny?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: D) wszystkie prawdziwe

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: D) wszystkie prawdziwe

4. Kalkulator HCM Risk-SCD stosowany przy ocenie wskazań do profilaktycznego wczepienia ICD w kardiomiopatii przerostowej NIE uwzględnia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: B) nieprawidłowej reakcji RR w trakcie wysiłku

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: B) nieprawidłowej reakcji RR w trakcie wysiłku

5. Czynnikiem ryzyka polekowego torsades de pointes są wszystkie poniższe za wyjątkiem:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) poprawne A i B

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) poprawne A i B

6. Wskaż leki/sytuacje kliniczne, które obniżają próg defibrylacji:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) poprawne B i D

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) poprawne B i D

7. Jedna interwencja wysokoenergetyczna kardiowertera-defibrylatora skraca czas funkcjonowania baterii urządzenia o około:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: B) 2 tygodnie

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: B) 2 tygodnie

8. Wskaż prawidłowe stwierdzenie(a) dotyczące podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna to: E) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły