Pytania testowe – część 51

1. U pacjenta z blokiem całkowitym synchronia przedsionkowo-komorowa jest zachowana przy rytmie zatokowym o częstości większej niż podstawowa częstość stymulacji we wszystkich trybach stymulacji z wyjątkiem?

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) DDI

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) DDI


2. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Interferencję elektromagnetyczną

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Interferencję elektromagnetyczną


3. Wybierz stwierdzenie prawdziwe:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) W zapisie EGM zarejestrowano zmianę trybu stymulacji z DDD(R) na DDI(R)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) W zapisie EGM zarejestrowano zmianę trybu stymulacji z DDD(R) na DDI(R)


4. 72-letnia pacjentka zgłosiła się na SOR z objawami zaostrzenia niewydolności serca w przebiegu tachyarytmii nadkomorowej. Pacjentka twierdzi, że kilkudniowe kołatania serca pojawiają się coraz częściej i znacznie utrudniają jej codzienne funkcjonowanie. Lekarz SOR poprosił o kontrolę wszczepionego urządzenia. Na podstawie przedstawionego wykresu można wnioskować, że:

Odpowiedź poprawna
Odpowiedź niepoprawna

5. U zaprezentowanego wyżej pacjenta z układem stymulującym serca pracującym w trybie DDD czas PQ:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Wydłuża się w trakcie spoczynku 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Wydłuża się w trakcie spoczynku


6. U pacjenta odnotowano okresowe zmniejszenie odsetka terapii resynchronizującej w trakcie COVID-19. Jakie parametry wskazują na infekcję i zaostrzenie niewydolności serca?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie z powyższych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie z powyższych


7. Wybierz prawidłową odpowiedź opisującą zapis oporności elektrycznej wewnątrzklatkowej u pacjentki z wywiadem COVID-19

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Właściwe odpowiedzi A i C

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Właściwe odpowiedzi A i C


8. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) U pacjenta z zapisami EGM jak powyżej rozpoznaję tachyarytmię nadkomorową i rozważam leczenie przeciwkrzepliwe 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) U pacjenta z zapisami EGM jak powyżej rozpoznaję tachyarytmię nadkomorową i rozważam leczenie przeciwkrzepliwe


9. Jaka jest przyczyna utraty resynchronizacji u pacjenta z przedstawionym powyżej zapisem EGM?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Zbyt mała wartość UTR

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Zbyt mała wartość UTR


10. Powyżej zamieszczono zdjęcie ekranu początkowego (Quick Look II) dostępnego podczas kontroli urządzenia firmy Medtronic. Po zmianie podstawowej częstości stymulacji z 60 bpm na 70 bpm jaka wartość wyświetli się w polu oznaczonym czerwonym prostokątem?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) 60 bpm

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) 60 bpm

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły