Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

1. Na podstawie zdjęć radiologicznych klatki piersiowej rozpoznaj gdzie znajduje się końcówka elektrody defibrylującej?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) pod skórą przedniej ściany klatki piersiowej

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) pod skórą przedniej ściany klatki piersiowej


2. Na podstawie fragmentów raportu z kontroli bezobjawowego pacjenta z CRT-D z pozawałową niewydolnością serca
i wywiadem VT o częstości około 200 bpm, którą z propozycji modyfikacji parametrów stymulacji można zastosować
w celu optymalizacji terapii:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Żadne z powyższych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Żadne z powyższych


3. Próg stymulacji u pacjenta oznaczono jako amplitudę impulsu 1,0 V przy czasie trwania impulsu 0,4 ms.

Ile razy energia stymulacji jest większa niż wartość progowa jeżeli zaprogramowano amplitudę impulsu 3,0
i czas trwania impulsu 0,4 ms?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) 9 razy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) 9 razy


4. Próg stymulacji u pacjenta oznaczono jako amplitudę impulsu 1,0 V przy czasie trwania impulsu 0,4 ms.

Ile razy energia stymulacji jest większa niż wartość progowa jeżeli zaprogramowano amplitudę impulsu 1,0
i czas trwania impulsu 1,2 ms?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedż poprawna: B) 3 razy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedż poprawna: B) 3 razy


5. Próg stymulacji u pacjenta oznaczono jako amplitudę impulsu 1,0 V przy czasie trwania impulsu 0,4 ms.

Ile razy energia stymulacji jest większa niż wartość progowa jeżeli zaprogramowano amplitudę impulsu 2,0
i czas trwania impulsu 1,2 ms?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) 12 razy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) 12 razy


6. Jaka jest częstość akcji serca na załączonym zapisie EKG ze stymulacją komorową?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) 0 bpm

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) 0 bpm


7. O skuteczności stymulacji komorowej świadczy:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


8. Które stwierdzenia prawidłowo opisują zależność między OBPS a nocną bradykardią i blokiem AV według
obecnych wytycznych ESC?

Odpowiedź poprawna
Odpowiedź niepoprawna

9. Pacjentka z układem stymulującym, tryb stymulacji VVI, od kilku miesięcy nawracające zawroty głowy z uczuciem
bliskim utraty przytomności niezależne od pozycji ciała. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Uszkodzenie elektrody

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Uszkodzenie elektrody


10. Ułóż zapisy w kolejności od najmniejszego do największego obciążenia tachyarytmią nadkomorową:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) 1, 3, 4, 2

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) 1, 3, 4, 2

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły