Pytania testowe – część 52

1. Jakie jest najbardziej prawdopodobne pochodzenie arytmii przedstawionej w EKG poniżej?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) komorowe z drogi odpływu prawej lub lewej komory

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) komorowe z drogi odpływu prawej lub lewej komory


2. Jaka powinna być pierwsza linia leczenia u tego pacjenta (24-letni pacjent, aktywny fizycznie, dotychczas bez obciążeń ani leków na stałe, w Holter-EKG od 5 do 70 tys. PVC/dobę, LVEF 60%)

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) farmakologiczne: metoprolol

Komentarz: Leczeniem I rzutu w przedwczesnych skurczach komorowych są beta-adrenolityki. W arytmiach pochodzących z drogi odpływu prawej komory (RVOT) również ablacja może być proponowana jako leczenie z wyboru. W tym przypadku w EKG strefa przejściowa jest w V3/V4, w V1 jest zespół rS ? arytmia równie dobrze może wywodzić się z RVOT jak i LVOT. Na pewno u tego pacjenta najpierw trzeba podjąć próbę leczenia farmakologicznego.

 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) farmakologiczne: metoprolol

Komentarz: Leczeniem I rzutu w przedwczesnych skurczach komorowych są beta-adrenolityki. W arytmiach pochodzących z drogi odpływu prawej komory (RVOT) również ablacja może być proponowana jako leczenie z wyboru. W tym przypadku w EKG strefa przejściowa jest w V3/V4, w V1 jest zespół rS ? arytmia równie dobrze może wywodzić się z RVOT jak i LVOT. Na pewno u tego pacjenta najpierw trzeba podjąć próbę leczenia farmakologicznego.


3. Poniższy screen z badania echokardiograficznego przedstawia zapis dopplerowskiej fali ciągłej z drogi odpływu lewej komory (LVOT) u pacjenta z kardiomiopatią przerostową. Pod wpływem włączenia jakiej stymulacji doszło do spektakularnego obniżenia gradientu w LVOT?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) DDD

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) DDD


4. W jaki sposób należy implantować elektrodę komorową oraz jak zaprogramować odstęp A-V, aby uzyskać możliwie największą szansę na redukcję gradientu w LVOT?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) implantacja w wierzchołku prawej komory, odstęp A-V 120 ms

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) implantacja w wierzchołku prawej komory, odstęp A-V 120 ms


5. Wg wciąż obowiązujących wytycznych ESC poświęconych kardiomiopati przerostowej z 2014 roku implantacja układu stymulującego DDD celem leczenia kardiomiopatii przerostowej z zawężaniem drogi odpływu lewej komory ma klasę zaleceń:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) IIb (można rozważyć)

Komentarz: Pomimo stosunkowo niskiej klasy zaleceń implantacja DDD jest świetnym rozwiązaniem dla pacjentów z HCM z LVOTO z przeciwwskazaniami do ablacji alkoholowej lub miektomii, u których dodatkowo istnieją co najmniej względne wskazania do stałej stymulacji.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) IIb (można rozważyć)

Komentarz: Pomimo stosunkowo niskiej klasy zaleceń implantacja DDD jest świetnym rozwiązaniem dla pacjentów z HCM z LVOTO z przeciwwskazaniami do ablacji alkoholowej lub miektomii, u których dodatkowo istnieją co najmniej względne wskazania do stałej stymulacji.


6. Pacjentka 62-letnia z wywiadem NSTEMI leczonego PCI GO + DES, z LVEF 55%, utrwalonym LBBB, NYHA I/II, z wywiadem ablacji częstoskurczu nadkomorowego w przeszłości, jest obecnie hospitalizowana w trybie planowym, w trakcie której wystąpiło zasłabnięcie po niewielkim wysiłku fizycznym. W trakcie dyżuru zgłosiła poczucie kołatania serca. Wykonano EKG (zapis ciągły). Jak należy je zinterpretować?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) SVT przewodzone 1:1, a następnie przewodzone 2:1

Komentarz: W odprowadzeniu aVF na zstępującej części załamka T najlepiej widoczne są nie-zatokowe załamki P. Załamki P poprzedzające zespół QRS również są pochodzenia niezatokowego.  Pacjentka ma wskazania do (re-)ablacji podłoża arytmii, wymaga również oceny pod kątem stałej stymulacji serca.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) SVT przewodzone 1:1, a następnie przewodzone 2:1

Komentarz: W odprowadzeniu aVF na zstępującej części załamka T najlepiej widoczne są nie-zatokowe załamki P. Załamki P poprzedzające zespół QRS również są pochodzenia niezatokowego.  Pacjentka ma wskazania do (re-)ablacji podłoża arytmii, wymaga również oceny pod kątem stałej stymulacji serca.


7. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna nieodpowiednego odsetka stymulacji dwukomorowej u pacjenta z CRT-D (Biotronik Intica 5 HF-T)

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) ekstrasystolia komorowa

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) ekstrasystolia komorowa


8. W trakcie badania elektrofizjologicznego wyzwolono częstoskurcz nadkomorowy o cyklu TCL=352ms, a następnie wykonano entrainment z prawej komory. PPI=502ms. Na jego podstawie najbardziej prawdopodobną arytmią jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) entrainment nie do interpretacji, do powtórzenia

Komentarz: Entrainment należy powtórzyć. Zastosowana stymulacja komorowa ?nie przejęła? rytmu przedsionków. Brak jest związku między stymulacją komorową, a rytmem przedsionków, wobec czego zapisu nie można interpretować.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) entrainment nie do interpretacji, do powtórzenia

Komentarz: Entrainment należy powtórzyć. Zastosowana stymulacja komorowa ?nie przejęła? rytmu przedsionków. Brak jest związku między stymulacją komorową, a rytmem przedsionków, wobec czego zapisu nie można interpretować.


9. Zgodnie z opublikowanymi w 2021 roku wytycznymi poświęconymi stymulacji serca, w jakich sytuacjach klinicznych należy rozważyć implantację stymulatora bezelektrodowego jako alternatywę do układu tradycyjnego ?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) A, B i C poprawne

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) A, B i C poprawne


10.  Zgodnie z opublikowanymi w obecnym roku wytycznymi poświęconymi stymulacji serca, u których pacjentów leczonych stymulacją pęczka Hisa należy rozważyć dodatkową implantację elektrody prawokomorowej jako ?back-up??

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) A i B poprawne

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) A i B poprawne

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły