Pytania testowe – część 55

1. Co jest przyczyną różnych czasów AV na zapisie EGM?

Odpowiedź poprawna: C) Zaburzenia rytmu serca

2. Na zapisie EGM oznaczono czas pomiędzy impulsem w kanale LV i RV. Pomimo wcześniejszego impulsu w kanale LV pobudzenia mięśnia prawej i lewej komory są niemal równoczesne. Jaka jest tego przyczyna?

Odpowiedź poprawna: D) Prawidłowe odpowiedzi A i B

3. Jakie zaburzenia przewodzenia śródkomorowego występują u pacjenta z zapisem jak poniżej?

Odpowiedź poprawna: A) LBBB

4. Jaki jest próg stymulacji w kanale RV u pacjenta (czas trwania impulsu 0,4 ms)?

Odpowiedź poprawna: B) 1,0 V

5. Wybierz prawidłową odpowiedź

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

6. Według obowiązujących wytycznych CRT jest wskazaniem klasy I u pacjentów z RBBB jeżeli czas trwania zespołu QRS przekracza:

Odpowiedź poprawna: D) RBBB wyklucza wskazanie klasy I do CRT

7. Według obowiązujących wytycznych pacjenta po zawale serca należy kwalifikować do stymulacji serca jeżeli AVB utrzymuje się:

Odpowiedź poprawna: B) co najmniej 5 dni

8. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: D) Częstoskurcz komorowy

9. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: B) Blok AV 2:1

10. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: D) Blok całkowity

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły