Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

Pytania testowe – część 56

1. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Częstoskurcz komorowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Częstoskurcz komorowy


2. Z czego wynikają różne oznaczenia aktywności elektrycznej przedsionków (As i Ars)?

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zależności czasowej między aktywnością komorową i przedsionkową

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Zależności czasowej między aktywnością komorową i przedsionkową


3. Jakie arytmie dokumentują zapisy EGM?

1. Blok AV II stopnia typu 1

2. Blok AV II stopnia typu 2

3. Blok całkowity

4. Dodatkowe pobudzenia komorowe

5. Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe

 

 

 

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) 1 i 5

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) 1 i 5


4. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Blok AV 2:1

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Blok AV 2:1


5. U pacjenta obserwowano znaczną zmienność akcji serca w kolejnych pomiarach domowych. Jaka była jej najbardziej prawdopodobna przyczyna?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Napadowa tachyarytmia nadkomorowa

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Napadowa tachyarytmia nadkomorowa


6. Jaki to tryb stymulacji?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) DDD

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) DDD


7. Jaka jest amplituda far-field w kanale komorowym?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) 1,2 – 1,4 mV

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) 1,2 – 1,4 mV


8. Podczas kontroli w zapisie EKG u pacjenta obserwowano aktywność przedsionków o morfologii zatokowej. Równoczasowy zapis EGM poniżej. Najwłaściwszy opis rytmu serca to:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Rytm zatokowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Rytm zatokowy


9. Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) Nieskuteczna stymulacja przedsionkowa objawia się wstecznym przewodzeniem przez łącze AV
b) Próg stymulacji wynosi 0,6 V
c) Amplituda wstecznych pobudzeń przedsionka jest zbliżona do amplitudy wystymulowanych pobudzeń komorowych
d) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Próg stymulacji wynosi 0,6 V

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Próg stymulacji wynosi 0,6 V


10. Jaki warunek został spełniony skoro urządzenie przerwało ładowanie?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) 3 kolejne pobudzenia z interwałem dłuższym niż granica strefy VT

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) 3 kolejne pobudzenia z interwałem dłuższym niż granica strefy VT

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły