Pytania testowe – część 56

1. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: C) Częstoskurcz komorowy

2. Z czego wynikają różne oznaczenia aktywności elektrycznej przedsionków (As i Ars)?

Odpowiedź poprawna: B) Zależności czasowej między aktywnością komorową i przedsionkową

3. Jakie arytmie dokumentują zapisy EGM?
  1. Blok AV II stopnia typu 1
  2. Blok AV II stopnia typu 2
  3. Blok całkowity
  4. Dodatkowe pobudzenia komorowe
  5. Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe

Odpowiedź poprawna: A) 1 i 5

4. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: B) Blok AV 2:1

5. U pacjenta obserwowano znaczną zmienność akcji serca w kolejnych pomiarach domowych. Jaka była jej najbardziej prawdopodobna przyczyna?

Odpowiedź poprawna: C) Napadowa tachyarytmia nadkomorowa

6. Jaki to tryb stymulacji?

Odpowiedź poprawna: C) DDD

7. Jaka jest amplituda far-field w kanale przedsionkowym?

Odpowiedź poprawna: A) 1,2 – 1,8 mV

8. Podczas kontroli w zapisie EKG u pacjenta obserwowano aktywność przedsionków o morfologii zatokowej. Równoczasowy zapis EGM poniżej. Najwłaściwszy opis rytmu serca to:

Odpowiedź poprawna: A) Rytm zatokowy

9. Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) Nieskuteczna stymulacja przedsionkowa objawia się wstecznym przewodzeniem przez łącze AV
b) Próg stymulacji wynosi 0,6 V
c) Amplituda wstecznych pobudzeń przedsionka jest zbliżona do amplitudy wystymulowanych pobudzeń komorowych
d) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Odpowiedź poprawna: B) Próg stymulacji wynosi 0,6 V

10. Jaki warunek został spełniony skoro urządzenie przerwało ładowanie?

Odpowiedź poprawna: B) 3 kolejne pobudzenia z interwałem dłuższym niż granica strefy VT

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły