Pytania testowe – część 57

1. Wybierz właściwą odpowiedź:

Odpowiedź poprawna: B) Podczas migotania przedsionków średnia częstość akcji serca jest większa niż podczas rytmu zatokowego

2. Wybierz właściwą odpowiedź:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

3. Wybierz właściwą odpowiedź:

Odpowiedź poprawna: C) 0,9 V

4. Jaki jest próg stymulacji elektrody przedsionkowej?

Odpowiedź poprawna: C) 0,8 V

5. Pierwsza aktywność elektryczna komór na zapisie EGM to:

Odpowiedź poprawna: C) Dodatkowe pobudzenie komorowe

6. Epizod oznaczony numerem 1 na zapisie EGM odpowiada:

Odpowiedź poprawna: B) Nieskutecznej stymulacji komorowej w okresie refrakcji komór

7. Co oznacza marker PVC w zapisie EGM:

Odpowiedź poprawna: B) Pobudzenie komorowe niepoprzedzone aktywnością elektryczną przedsionka

8. Rozpoznaj podstawową częstość stymulacji na podstawie poniższego zapisu EGM:

Odpowiedź poprawna: C) 60 bpm

9. Pierwsza (1) i druga (2) część plotu odpowiadają najlepiej odpowiednio:

Odpowiedź poprawna: B) Dodatkowym pobudzeniom komorowym i częstoskurczowi komorowemu ze wstecznym przewodzeniem
przez łącze AV

10. Na podstawie plotu najbardziej prawdopodobne jest:

Odpowiedź poprawna: C) Trzepotanie przedsionków przewodzone 2:1

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły