Pytania testowe – część 58

1. U pacjenta z implantowanym w prewencji pierwotnej ICD-DR firmy Abbott (Ellipse DR) nastąpiło nasilenie arytmii komorowej w postaci występowania nieutrwalonych VT o cyklu ok. 360-370 ms, złożonych w większości z 3, maksymalnie z 6 pobudzeń, przedzielonych pojedynczymi pobudzeniami zatokowymi (1-2 następujące po sobie pobudzenia zatokowe). Arytmia została sklasyfikowana przez urządzenie jako VT2 i pacjent otrzymał terapie zarówno ATP jak i HV (rycina). Rozpoznanie epizodu VT2 wymagającego terapii wynikało z:

Odpowiedź poprawna: B) braku spełnienia kryterium zakończenia epizodu

2. Ryciny przedstawiają epizod tachyarytmii komorowej ze skuteczną interwencją ICD z elektrodą typu integrated bipolar. Zapis IEGM po interwencji, przy prawidłowych zmierzonych parametrach elektrycznych elektrody, można interpretować jako:

Odpowiedź poprawna: D) możliwe 2 i 3

3. Ryciny przedstawiają zapis z interwencji S-ICD. Najbardziej prawdopodobna interpretacja zdarzenia to:

Odpowiedź poprawna: E) możliwe 1 lub 2

4. Wskaż prawidłową odpowiedź opisujący poniższy zapis EKG

Odpowiedź poprawna: D) prawdziwe 2 i 3

5. Poniższy zapis EKG pacjenta z implantowanym stymulatorem DDD przedstawia:

Odpowiedź poprawna: D) zdyslokowane elektrody stymulatora

6. HeartInsight firmy BIOTRONIK to:

Odpowiedź poprawna: E) wszystkie powyższe

7. Patient App firmy BIOTRONIK – aplikacja na smartfona dla pacjentów ze wszczepionymi CIED. Aplikacja umożliwia zapisanie przez pacjenta symptomów odczuwalnych w trakcie trwania niepokojącego zdarzenia oraz wgląd w:

E) wszystkie powyższe

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły