Pytania testowe – część 60

1. Co jest przyczyną zmienności amplitudy sygnału w kanale komorowym: A) Różne pochodzenie aktywności elektrycznej komór B)Arytmia komorowa C)Arytmia nadkomorowa D)Zmienność oddechowa sygnału w kanale komorowym

Odpowiedź poprawna: A i B

2. Który z poniższych pierścieni elektrody LV związany jest z podwyższonym progiem stymulacji w kanale LV:

Odpowiedź poprawna: B) LV3

3. Które stwierdzenie najlepiej określa czynność serca pacjentki?

Odpowiedź poprawna: D) Stymulatorozależność

4. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna: D) Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe przesądza o komorowym charakterze arytmii

5. Zmiany trendów zaznaczone strzałką najpewniej są efektem:

Odpowiedź poprawna: B) Unieruchomienia pooperacyjnego

 

6. Które stwierdzenie najlepiej określa własną czynność serca pacjenta?

Odpowiedź poprawna: C) Blok całkowity

7. Jakie arytmie i zjawiska elektryczne są najbardziej prawdopodobne na podstawie analizy zapisu akcji serca pacjenta w formie wykresu (plot) ?

Odpowiedź poprawna: D) Prawidłowe odpowiedzi A i C

8. Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące zapisu EGM:

Odpowiedź poprawna: C) Zahamowanie stymulacji lewokomorowej

9. Czy detekcja arytmii wpływa na pracę serca pacjenta?

Odpowiedź poprawna: D) Tak, w trakcie zapisu zmienia się morfologia zespołu QRS

10. Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące pacjenta z urządzeniem Boston Scientific zaprogramowanym jak poniżej:

A) W przypadku rozpoznania tachyarytmii nadkomorowej urządzenie zmieni tryb stymulacji na DDI

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły