Pytania testowe – część 59

1. Możliwą przyczyną alarmu u przedstawionego pacjenta z urządzeniem Fortify Assura VR jest:

Odpowiedź poprawna: E) Prawidłowe odpowiedzi A i B

2. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: D) Migotanie przedsionków

3. Jaki jest odsetek stymulacji komorowej?

Odpowiedź poprawna: C) około 30%

4. Wybierz najwłaściwsze twierdzenie:

Odpowiedź poprawna: E) Prawidłowa odpowiedź B i C

5. Jakie zaproponujesz SAV u 69-letniego mężczyzny bez istotnej wady zastawkowej z zapisem EGM jak poniżej?

Odpowiedź poprawna: D) 220 ms

6. Najpoważniejszą konsekwencją tak małej wartości amplitudy w kanale V u pacjenta z ICD jest:

Odpowiedź poprawna: C) Nierozpoznanie tachyarytmii

7. Postępowaniem pierwszego wyboru w przypadku dużych wartości progu stymulacji w kanale LV u pacjenta z CRT jest:

Odpowiedź poprawna: A) Zmiana dipola stymulacji

7. Postępowaniem pierwszego wyboru w przypadku dużych wartości progu stymulacji w kanale LV u pacjenta z CRT jest:

Odpowiedź poprawna: A) Zmiana dipola stymulacji

8. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: B) Trzepotanie przedsionków, wymaga rozważenia leczenia przeciwkrzepliwego

9. W poprzednim EGM w kanale A interwały raportowane przez urządzenie różnią się znacznie między sobą. Wskaż poprawne wyjaśnienie:

Odpowiedź poprawna: D) To konsekwencja okresów funkcjonalnej niedoczułości w kanale A

10. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie stwierdzenia prawidłowe

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły