Pytania testowe – część 61

1. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: D) Częstoskurcz komorowy

2. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: C) Terapię niskoenergetyczną

3. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: A) i D)

4. Nieprawidłowa praca urządzenia może wynikać z:

Odpowiedź poprawna: A) i B)

5. Zapis EGM przedstawia pomiar amplitudy sygnału w kanale przedsionkowym u pacjenta z układem AAI. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych

 

6. Kiedy udział stymulacji przedsionkowej i komorowej, oceniany na podstawie poniższych statystyk, istotnie różni się od rzeczywistych:

Odpowiedź poprawna: D) W każdym z powyższych przypadków

7. Zapis „torów tramwajowych” jest charakterystyczny dla nieprawidłowości (arytmii/nadczułości) występujących po kolejnych zespołach QRS. Największe znaczenie w diagnostyce przyczyny ma interwał:

Odpowiedź poprawna: B) 2.

8. Zapis EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: C) Nadczułość – sterowanie załamkami T

9. Wybierz właściwą odpowiedź:

Odpowiedź poprawna: B) Dyskryminator morfologiczny jest aktywny do określonej granicy częstości pobudzeń w kanale komorowym

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły