Pytania testowe – część 62

1. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: B) Arytmię komorową z przewodzeniem wstecznym do przedsionków

2. Możliwą przyczyną rejestracji interferencji elektromagnetycznej wyłącznie w jednym kanale jak na EGM jest:

Odpowiedź poprawna: A) Wyczuwanie unipolarne w kanale komorowym i bipolarne w kanale przedsionkowym.

3. Jaka jest częstość pracy serca w zarejestrowanym przez Biomonitor zapisie EGM:

Odpowiedź poprawna: A) Około 55 bpm

4. W zapisie EGM z Biomonitora zarejestrowano:

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych

5. W zapisie EGM z Biomonitora zarejestrowano:

Odpowiedź poprawna: D) Artefakty

 

6. W zapisie EGM z Biomonitora podczas stymulacji w trybie AAI zarejestrowano:

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych

7. Amplituda progu stymulacji przedsionkowej wynosi:

Odpowiedź poprawna: B) 0,8 V

8. Amplituda progu stymulacji lewokomorowej wynosi:

Odpowiedź poprawna: C) 1,0 V

9. W przypadku wysokiego progu stymulacji lewokomorowej postępowaniem pierwszego wyboru jest:

Odpowiedź poprawna: A) Zmiana dipola stymulacji

10. Na podstawie poniższych danych najbardziej prawdopodobne jest:

Odpowiedź poprawna: A) Uszkodzenie elektrody

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły