Pytania testowe – część 64

1. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: B) Dodatkowe pobudzenie komorowe

2. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: B) Nadczułość w kanale przedsionkowym

3. Parametr Atrial Fibrillation Burden u pacjenta, u którego obserwowano zapisy EGM jak powyżej jest:

Odpowiedź poprawna: A) Zawyżony względem rzeczywistego odsetka tachyarytmii nadkomorowej

4. Co to za arytmia?

Odpowiedź poprawna: D) Trzepotanie przedsionków

5. Szybkiej akcji serca jak w powyższym zapisie EGM można zapobiec poprzez:

Odpowiedź poprawna: D) Żadne z powyższych

6. W diagnostyce arytmii jak w powyższym zapisie EGM w warunkach izby przyjęć szczególnie przydatna/y jest:

Odpowiedź poprawna: A) Adenozyna

7. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: C) Częstoskurcz komorowy

8. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: B) Skuteczną terapię niskoenergetyczną

9. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie powyższe

10. EGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie powyższe

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły