Pytania testowe – część 67

Urządzenie: Biomonitor III, wszczepiony w diagnostyce omdleń.
Poniżej zapis SECG odnotowany w Pracowni Zdalnego Monitorowania:

1. Jakie jest najwłaściwsze postępowanie w przypadku powyższego epizodu?

Wątpliwości co do jakości zapisu są duże – proszę zwrócić uwagę na początek i koniec epizodu – krzywa unosi się, następnie opada, na końcu epizodu z kolei obniża się po czym wraca do linii izoelektrycznej. Takie jej zachowanie sugeruje wysycanie wzmacniaczy. 

Epizody odnotowywane w telemonitoringu należy zweryfikować klinicznie. Pomimo tak długiej „pauzy” chory nie odczuwał żadnych objawów (omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy). Po dokładniejszej rozmowie okazał się, że w tym czasie oglądał telewizję, a pilot leżał na klatce piersiowej w okolicy rejestratora zdarzeń.

Sprawdź Odpowiedzi
2. Co oznaczają markery Vn?
Sprawdź Odpowiedzi

Urządzenie: Rivacor 7 HF-T QP. Poniżej zapis IEGM i parametry urządzenia:

3. Jak skorygować nieprawidłową detekcję VF?
Sprawdź Odpowiedzi
4. Jakie arytmie widzimy w poniższym IEGM?
Sprawdź Odpowiedzi
5. Jaką arytmię komorową widzimy w poniższym IEGM?

Różnicowanie arytmii komorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków nie jest łatwe, ponieważ nie mamy możliwości oceny najważniejszego parametru, czyli rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego. 

Powyższe epizody prezentują książkowe przykłady tego jak pośrednio takie arytmie różnicować. 

  1. Nagły początek arytmii – przemawia za VT
  2. Umiarowienie przez ATP – przemawia za VT
  3. Miarowość zdarzeń komorowych – przemawia za VT
  4. Zmiana morfologii zdarzeń komorowych – przemawia za VT (chociaż pamiętać należy o tym, że może być to migotanie przedsionków przewodzone z aberracją).

W drugim z prezentowanych IEGM widzimy niskonapięciowe migotanie przedsionków z szybkim przewodzeniem do komór. W momencie przyspieszenia przewodzenia dochodzi do aberracji, dlatego zmienia się morfologia w torze komorowym.

Sprawdź Odpowiedzi
6. Co prezentuje poniższy IEGM?

W powyższym IEGM widzimy stymulację obukomorową sterowaną własnym rytmem przedsionków przerywaną pobudzeniami komorowymi dodatkowymi układającymi się w bigeminię. Ognisko najprawdopodobniej znajduje się w lewej komorze – pik aktywności elektrycznej pojawia się jako pierwszy w torze lewokomorowym, następnie niemalże równocześnie w torze przedsionkowym i prawokomorowym.

Sprawdź Odpowiedzi
7. Urządzenie: Rivacor 7 HF-T QP. Jaki jest próg stymulacji na elektrodzie prawokomorowej w zdalnej transmisji z tego urządzenia:

Powyższy wykres prezentuje tylko wyniki automatycznego pomiaru progu oraz wyczuwania w na elektrodzie prawokomorowej. Nie ma tu danych ze stacjonarnej kontroli. W tym przypadku urządzenie nie podaje wyniku pomiaru progu. Może to wynikać z wyłączenia funkcji Capture Control lub zbyt szybkiego rytmu serca w momencie pomiaru. 

Sprawdź Odpowiedzi
8. Ile terapii dostarczono w poniższym epizodzie:
Sprawdź Odpowiedzi
9. Poniżej zapis ze zdalnej kontroli urządzenia. Urządzenie po resecie elektrycznym. W takim wypadku należy:
Sprawdź Odpowiedzi
10. Ile skutecznie wystymulowanych pobudzeń przedsionkowych można wskazać w poniższym zapisie?

Pobudzenia zatokowe – zaznaczone na niebiesko. Drugie z nich pojawia się zaraz za impulsem stymulacji, co sugeruje, że może to być efekt stymulacji. Jednak jego morfologia jest identyczna z poprzednim zatokowym, a więc jest to pobudzenie własne poprzedzone nieskuteczną stymulacją.

Skuteczny jest tylko jeden impuls – zaznaczony na zielono, jego morfologia jest zupełnie różna od impulsów zatokowych. 

Pozostałe piki stymulacji nie powodują aktywności elektrycznej przedsionków – są nieskuteczne.

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły