Pytania testowe – część 69

1. Co zarejestrowało urządzenie
2. Jak zakończył się epizod zarejestrowany w punkcie 1
3. Dlaczego urządzenie nie dostarczyło terapii?
4. Pacjent w trakcie analizowanej powyżej arytmii zgłosił zawroty głowy, uczucie kołatania serca i zatykania w klatce piersiowej. Jest 58-letnim mężczyzną z kardiomiopatią niedokrwienną, przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (LVEF 29%), a urządzenie było implantowane przed 8 laty w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. Jakie jest obecnie zalecane postępowanie u tego chorego?
5. Co opisuje alert z obrazka?

6. Jaki sposób postępowania jest klinicznie pożądany u chorego z zapisem przedstawionym w punkcie 5
7. Jaka była główna przyczyna wystąpienia alertu monitorowania niewydolności serca HeartInsight
8. Jaki był rezultat zmian zaobserwowanych na rycinie z punktu 7
9. Poza zmiennymi przedstawionymi na rycinie z podpunktu 7, jakie inne wartości brane są pod uwagę w przypadku oceny ryzyka wystąpienia zaostrzenia niewydolności serca w oparciu o algorytm Heart Insight opracowany na podstawie wyników badania SELENE HF
10. Jaka wartość parametru HF score domyślnie świadczy o ryzyku zaostrzenia niewydolności serca
Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły