Pytania testowe – część 70

1. Która odpowiedź poprawnie charakteryzuje fizjologiczny sensor CLS w urządzeniach BIOTRONIK?
2. CLS działa skutecznie, jeżeli elektroda komorowa jest umiejscowiona:
3. Które z poniższych aktualnie uważa się za bezwzględne przeciwwskazanie wykluczające możliwość wykonania MRI 1,5 T u pacjenta ze stymulatorem serca przy uzasadnionych wskazaniach klinicznych i braku alternatywnych metod obrazowania. 1. elektroda nasierdziowa 2. porzucona zaślepiona elektroda 3. uszkodzona elektroda podłączona do wszczepionego urządzenia 4. obecność łącznika elektrody 5. mniej niż 6 tygodni od wszczepienia elektrod 6. zależność od stymulacji
4. Potencjalnie możliwe skutki wpływu MRI na CIED to: 1. wstrzymanie stymulacji 2. nieadekwatna terapia ICD 3. stymulacja asynchroniczna 4. reaktywacja terapii antytachyarytmicznych na skutek resetu elektrycznego ICD 5. wyczerpanie baterii na skutek nieefektywnych prób ładowania kondensatora ICD
5. O czym świadczy wystąpienie alertu „Atr. Monitoring” w zdalnym nadzorze?
6. Czy w urządzeniach firmy BIOTRONIK pacjent ma możliwość wymuszenia dodatkowej transmisji przez system zdalnego monitorowania?
7. Jak nazywa się najnowsza rodzina stymulatorów BIOTRONIK wyposażona w funkcję łączenia się z aplikacją PatientApp?
8. Nowo opisane m.in. przez polskich Autorów zjawisko – tzw. „sense-B-noise” dotyczy:
9. Poniżej przedstawiono zapis IEGM z urządzenia Intica 5 HF-T. Wskaż prawidłową odpowiedź:
10. Poniższy zapis przedstawia IEGM pacjenta z wszczepionym układem CRT-D. Wskaż odpowiedź, która poprawnie opisuje zjawiska widoczne w zapisie. 1. tachykardia zatokowa 2. dodatkowe skurcze komorowe 3. T wave oversensing 4. interwencja wysokoenergetyczna R na T 5. nieskuteczna stymulacja LV 6. spontaniczne VF
Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły