Pytania testowe – część 71

1. Z jakiego urządzenia pochodzi poniższy zapis?
2. Co zostało wykryte przez urządzenie
3. Rozpoznanie postawione w punkcie 2 było
4. Jaki rodzaj nieprawidłowości doprowadził do postawienia przez urządzenie rozpoznania z punktu 2
5. Jakie postępowanie może odnieść pożądany skutek kliniczny i być monitorowane z wykorzystaniem implantowanego rejestratora arytmii
6. O czym świadczy wystąpienie alertu „Atr. Monitoring” w zdalnym nadzorze?
7. Jaka jest częstość rytmu serca podczas zarejestrowanego epizodu?
8. Włączenie leczenia przeciwzakrzepowego na podstawie tego epizodu jest
9. Czy w urządzeniach firmy BIOTRONIK pacjent ma możliwość wymuszenia dodatkowej transmisji przez system zdalnego monitorowania
10. Jak nazywa się najnowsza rodzina stymulatorów BIOTRONIK wyposażona w funkcję łączenia się z aplikacją PatientApp?
Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły