Pytania testowe – część 9

Autor zagadek:
dr n. med. Andrzej Cacko

1. Pacjent z układem stymulującym serca, tryb stymulacji DDD, podstawowa częstość stymulacji 50/min, zapis EGM zarejestrowany podczas kontroli pacjenta. Co stwierdzisz na podstawie zapisu EGM?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Tachyarytmia nadkomorowa przewodzona do komór z blokiem

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Tachyarytmia nadkomorowa przewodzona do komór z blokiem

2. Pacjent z układem stymulującym serca, tryb stymulacji DDD, podstawowa częstość stymulacji 50/min, zapis EGM zarejestrowany podczas kontroli pacjenta. Czy wszystkie pobudzenia przedsionkowe zostały wykryte przez układ?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Nie, część pobudzeń przedsionkowych przypada w okresie zaślepienia

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Nie, część pobudzeń przedsionkowych przypada w okresie zaślepienia

3. Pacjent z układem stymulującym serca, tryb stymulacji DDD, podstawowa częstość stymulacji 50/min, zapis EGM zarejestrowany podczas kontroli pacjenta.

Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) Amplituda sygnału przedsionkowego jest znacznie mniejsza niż amplituda sygnału komorowego

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) Amplituda sygnału przedsionkowego jest znacznie mniejsza niż amplituda sygnału komorowego

4. Pacjent z układem stymulującym serca, tryb stymulacji DDDR, podstawowa częstość stymulacji 60/min, zapis EKG zarejestrowany podczas kontroli pacjenta. Wskaż stwierdzenie najlepiej opisujące stymulację na zapisie EKG:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Stymulacja sekwencyjna przedsionkowo-komorowa

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Stymulacja sekwencyjna przedsionkowo-komorowa

5. Pacjent z układem stymulującym serca, tryb stymulacji DDDR, podstawowa częstość stymulacji 60/min, zapis EKG zarejestrowany podczas kontroli pacjenta. Wskaż stwierdzenie najlepiej opisujące stymulację na zapisie EKG:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) Stymulacja synchroniczna przedsionkowo-komorowa

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) Stymulacja synchroniczna przedsionkowo-komorowa

6. Mężczyzna, lat 81, z blokiem całkowitym i wszczepionym układem stymulującym serca DDD:

LR ? 60/min UTR ? 120/min

AVDs ? 150 ms PVARP ? 250 ms

Przy jakiej częstości rytmu przedsionków zostanie przekroczona granica przewodzenia 2:1?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) 150/min

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) 150/min

7. Mężczyzna, lat 81, z blokiem całkowitym i wszczepionym układem stymulującym serca DDD:

LR ? 60/min UTR ? 120/min

AVDs ? 150 ms PVARP ? 250 ms

Ile trwa okno czasowe dla przewodzenia Wenckebacha?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) 100 ms

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) 100 ms

8. Kobieta, lat 63, z blokiem całkowitym i wszczepionym układem stymulującym serca DDD:

LR ? 50/min UTR ? 140/min

AVDs ? 200 ms PVARP ? 250 ms

Przy jakiej częstości rytmu przedsionków zostanie przekroczona granica
przewodzenia 2:1?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) 133/min

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) 133/min

9. Kobieta, lat 63, z blokiem całkowitym i wszczepionym układem stymulującym serca DDD:

LR ? 50/min UTR ? 140/min

AVDs ? 200 ms PVARP ? 250 ms

Ile trwa okno czasowe dla przewodzenia Wenckebacha?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) 0 ms

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) 0 ms

10. Pacjentka z układem stymulującym serca, tryb stymulacji AAIR, podstawowa częstość stymulacji 60/min, zapis EKG zarejestrowany w trakcie ambulatoryjnej 24-godzinnej rejestracji metodą Holtera.

Wskaż stwierdzenie najlepiej opisujące stymulację na zapisie:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) Prawidłowa praca układu stymulującego

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) Prawidłowa praca układu stymulującego

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły