Raport “Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce”

Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Szczególnie interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna rozumiana jako udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość. Obecnie w krajach rozwiniętych ciężar dyskusji i działań dotyczących telemedycyny ulega istotnemu przesunięciu – z rozważań nad tym, czy warto stawiać na rozwiązania telemedyczne, na rozważania i działania służące szybkiemu wdrożeniu rozwiązań telemedycznych korzystnych dla pacjentów.

Źródło:
http://dzp.pl/z-kancelarii/1897-telemedycyna-i-e-zdrowie-rewolucja-informatyczna-w-obszarze-ochrony-zdrowia

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły