Redukcja implantacji stymulatorów serca w czasie pandemii

Spadek implantacji układów stymulujących serce w czasie lockdownu w Austrii był głównie spowodowany zmniejszeniem się liczby wszczepień z powodu bloku przedsionkowo-komorowego. Efekt ten był nawet zauważalny po zakończeniu pierwszego lockdownu. Wydaje się, że istotny odsetek pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym unikał kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, co mogło zwiększyć śmiertelność w tej grupie. Autorzy porównali 3 sześciotygodniowe okresy: pierwszy lockdown w Austrii między 19 marca a 29 kwietnia 2020 roku, 6 tygodni przed lockdownem, 6 tygodni po lockdownie. W porównaniu z okresem przed lockdownem podczas lockdownu zaobserwowano redukcję zabiegów implantacji układów stymulujących o 60,1% (p=0,02). Podczas lockdownu liczba zabiegów implantacji z powodu bloku przedsionkowo-komorowego w porównaniu z poprzednim okresem spadła o 70%. Nie stwierdzono istotnych redukcji dla zabiegów z innych wskazań (wymiana stymulatora, implantacje z powodu chorego węzła zatokowego). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98456&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły