Redukcja nieadekwatnych terapii ATP i SHOCK u pacjentów z niewydolnością serca i CRT-D dzięki nowym algorytmom

Redukcja nieadekwatnych terapii ATP i SHOCK u pacjentów z niewydolnością serca i CRT-D dzięki nowym algorytmom

Możemy ocenić, czy nowa generacja algorytmów wykrywania i dyskryminacji zmniejsza nieodpowiednie wstrząsy u pacjentów z niewydolnością serca
z urządzeniem CRT-D. W analizie wykorzystano dane 1983 pacjentów z CRT-D Medtronic (80% mężczyzn, 67 ± 10 lat). Chorych podzielono na dwie grupy: 1368 osób ze standardowym CRT (Control CRT-D) oraz 615 osób z CRT nowej generacji (New CRT-D). Odnotowywano wszystkie wykrywane epizody VT/VF na podstawie EKG. Algorytmy wykrywania i dyskryminacji stosowane w nowej generacji CRT-D istotnie zmniejszają nieodpowiedne wyładowania w porównaniu ze standardowym CRT-D.  Ten wynik, bez kompromisu na wrażliwość VF lub ryzyko omdleń, ma istotne znaczenie, dla jakości życia chorych oraz rokowania.

Autor: Michał Chudzik 

Źródło/a:  http://europace.oxfordjournals.org/content/18/9/1391

POBIERZ – Redukcja nieadekwatnych terapii ATP i SHOCK u pacjentów z niewydolnością serca  i CRT-D dzięki nowym algorytmom