Rejestr EVITA-HF ? kto odnosi korzyści z implantacji ICD w prewencji pierwotnej?

Przedstawione na zeszłorocznym Kongresie ESC randomizowane badanie DANISH było szeroko komentowane w kontekście skuteczności prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego osób z kardiomiopatią nieniedokrwienną. Na obecnym Kongresie ESC w Barcelonie zaprezentowano analizę rejestru EVITA-HF, która miała pokazać dane pacjentów z codziennej praktyki klinicznej z niewydolnością serca z lub bez implantowanego kardiowertera-defibrylatora.

Wybrano 2289 chorych z rejestru EVITA-HF z przewlekłą niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory ?35%. Pacjentów podzielono na grupę z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem (grupa ICD, średnia wieku 66?12 lat, 77% mężczyzn) i bez ICD (średnia wieku 67?14 lat, 74% mężczyzn).

Obie grupy były dobrze dobrane pod względem chorób współistniejących, przyczyny niewydolności serca i optymalnej terapii. W grupie ICD znalazło się 377 osób, a w grupie bez ICD 1912. Po rocznej obserwacji okazało się, że pacjenci z chorobą niedokrwienną serca mieli lepsze rokowanie w grupie ICD niż grupie bez ICD (89,4% vs. 77,9%, OR 0,42, 95% CI 0,26-0,67). Z kolei w grupie osób z kardiomiopatią rozstrzeniową nie stwierdzono istotnych różnic pod względem przeżycia (grupa ICD 91,9%, grupa bez ICD 91,7%, OR 0,97, 95% CI 0,49-1,93).

Dane z rejestru EVITA-HF potwierdzają wyniki randomizowanego badania DANISH: chorzy z kardiomiopatią rozstrzeniową i frakcją wyrzutową <35% nie odnoszą korzyści z implantacji ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego.

Oprac. na podstawie: Abstract: P4938 Cardioverter­defibrillator does not improve survival among patients with dilative cardiomyopathy and reduced LV ejection fraction: Data from real­world registry EVITA­HF ­ The answer to DANISH. C. Jilek1, M. Pauschinger 2, W. von Scheidt 3, L. Frankenstein 4, O. Pfister 5, R. Hambrecht 6, O. Bruder 7, J. Brachmann8, A. Hartmann9, R. Strasser10, T. Lewalter1, M. Hochadel11, J. Senges11. European Heart Journal ( 2017 ) 38 ( Supplement ), 1041

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły