Rejestr leczenia przeciwkrzepliwego niemieckich pacjentów z migotaniem przedsionków

Edoksaban wydaje się być skuteczniejszy od pozostałych doustnych antykoagulantów i bezpieczeniejszy od dabigatranu, riwaroksabanu, antagonistów witaminy K. Autorzy przeanalizowali administracyjną bazę danych w Deutsche Analysedatenbank für Evaluation und Versorgungsforschung. Oceniono występowanie zatorowości obwodowej, udarów niedokrwiennych i poważnych krwawień. Zidentyfikowano:

  • 1236 chorych przyjmujących edoksaban,
  • 6053 stosujących apiksaban,
  • 1306 leczonych dabigatranem,
  • 7013 przyjmujących riwaroksaban
  • i 5430 leczonych antagonistką witaminy K.

Dopasowany ryzyko zatorowości obwodowej lub udaru mózgu był niższe w grupie edoksabanu niż apiksabanu (HR 0,83, 95% CI 0,69-0,99), dabigatranu (HR 0,54, 95% CI 0,40-0,74), riwaroksabanu (HR 0,72, 95% CI 0,60-0,87) i antagonistów witaminy K (HR 0,65, 95% CI 0,53-0,78). Edoksaban wiązał się z niższym ryzykiem poważnych krwawień niż dabigatran (HR 0,73, 95% CI 0,55-0,98), riwaroksaban (HR 0,74, 95% CI 0,63-0,87) i antagoniści witaminy K (HR 0,47, 95% CI 0,40-0,55). Ryzyko poważnych krwawień było podobne w grupie edoksabanu i apiksabanu (HR 1,09, 95% CI 0,92-1,30, p=0,33). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=87549

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły