Rejestrator arytmii BioMonitor 2 skuteczny w pomiarze odstępu QT

Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Rejestrator arytmii BioMonitor 2 może być przydatny w monitorowaniu odstępu QT osób zagrożonych arytmią komorową związaną z patologicznym wydłużeniem odstępu QT. Autorzy doniesienia zgłoszonego na marcowy Kongres American College of Cardiology porównali zapisy 12-odprowadzeniowego EKG z jednoczasowo wykonanymi zapisami z rejestratora arytmii podczas interrogacji urządzenia w klinice u 20 pacjentów. W 85% przypadków rejestrator był implantowany w pozycji pionowej. Zmierzono częstość akcji serca, średni odstęp QT w odprowadzeniach II lub aVF i w zapisie z urządzenia. W rejestratorze średni odstęp QT wyniósł 364,1+-41,9 ms, a w EKG – 362,9+-33,9 ms – stwierdzono wysoką zgodność między pomiarami odstępu QT w EKG i z rejestratora. Autorzy sugerują, że monitorowanie odstępu QT za pomocą rejestratora arytmii może być szczególnie przydatne u osób przyjmujących leki antyarytmiczne klasy III wg Vaughana Williamsa.

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/acc2020_eposter/attendee/eposter/poster/2392?r=pt%7E43

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły