Rezultaty kliniczne w grupie starszych odbiorców CRT-D: osoby ≥ 80 lat

Rezultaty kliniczne w grupie starszych odbiorców CRT-D: osoby ≥ 80 lat

Pacjenci w podeszłym wieku nie byli do tej pory dobrze reprezentowaną grupą w badaniach z randomizacją, w których ustalano korzyści z CRT przy niewydolności serca (HF) chorych. Celem badania było porównanie wyników klinicznych
u odbiorców CRT-D w wieku ≥80 lat i u osób <80 lat. Porównano śmiertelność i czas do pierwszego odpowiedniego wyładowania u 258 pacjentów ≥80 lat z CRT-D z NYHA II-IV HF z lewokomorową frakcją wyrzutową ≤35%, czasem trwania QRS ≥120 ms, bez wcześniejszych utrwalonych tachyarytmii komorowych i 1058 pacjentów <80 lat z tym samym urządzeniem. Śmiertelność wśród odbiorców CRT-D w wieku ≥80 lat jest wyższa niż u młodszych pacjentów, ale nie jest zbyt duża. Ryzyko wyładowań urządzenia u starszych pacjentów było stosunkowo niskie i znacznie niższe niż u młodszych pacjentów. Obserwacje te sugerują, że należy poświęcić szczególną uwagę terapii CRT-P u pacjentów z HF w podeszłym wieku.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/18/3/420

POBIERZ – Rezultaty kliniczne w grupie starszych odbiorców CRT-D: osoby ≥ 80 lat