Rezultaty kliniczne w grupie starszych odbiorców CRT-D: osoby ? 80 lat

Pacjenci w podeszłym wieku nie byli do tej pory dobrze reprezentowaną grupą w badaniach z randomizacją, w których ustalano korzyści z CRT przy niewydolności serca (HF) chorych. Celem badania było porównanie wyników klinicznych
u odbiorców CRT-D w wieku ?80 lat i u osób <80 lat. Porównano śmiertelność i czas do pierwszego odpowiedniego wyładowania u 258 pacjentów ?80 lat z CRT-D z NYHA II-IV HF z lewokomorową frakcją wyrzutową ?35%, czasem trwania QRS ?120 ms, bez wcześniejszych utrwalonych tachyarytmii komorowych i 1058 pacjentów <80 lat z tym samym urządzeniem. Śmiertelność wśród odbiorców CRT-D w wieku ?80 lat jest wyższa niż u młodszych pacjentów, ale nie jest zbyt duża. Ryzyko wyładowań urządzenia u starszych pacjentów było stosunkowo niskie i znacznie niższe niż u młodszych pacjentów. Obserwacje te sugerują, że należy poświęcić szczególną uwagę terapii CRT-P u pacjentów z HF w podeszłym wieku.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/18/3/420

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/04/2016_04_03-Rezultaty-kliniczne-w-grupie-starszych-odbiorców-CRTD-osoby-powyżej-80-lat.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Rezultaty kliniczne w grupie starszych odbiorców CRT-D: osoby ? 80 lat[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły