Riwaroksaban czy apiksaban w migotaniu przedsionków?

doniesienia medialne

Leczenie riwaroksabanem w porównaniu z apiksabanem wiąże się z wyższym ryzykiem poważnych incydentów niedokrwiennych lub krwotocznych u pacjentów ? 65. roku życia z migotaniem przedsionków ? wskazuje analiza bazy danych Medicare. Autorzy przeanalizowali retrospektywnie 581 451 (średnia wieku 77 lat, ok. 50% kobiet) ubezpieczonych pacjentów w Medicare, u których w latach 2013-2018 rozpoczęto profilaktykę przeciwkrzepliwą migotania przedsionków za pomocą riwaroksabanu lub apiksabanu. Obserwację prowadzono przez 4 lata. Poważne incydenty niedokrwienne (udar lub zatorowość obwodowa) i krwotoczne (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub krwawienie pozaczaszkowe zakończone zgonem) występowały z częstością 16,1 na 1000 osobolat w grupie riwaroksabanu i 13,4 na 1000 osobolat w grupie apiksabanu (HR 1,18; 95% CI 1,12-1,24). Osoby leczone riwaroksabanem w porównaniu z apiksabanem częściej doznawały incydentów niedokrwiennych (8,6 vs. 7,6 na 1000 osobolat, HR 1,12; 95% CI 1,04-1,20) i krwotocznych (7,5 vs. 5,9 na 1000 osobolat, HR 1,26; 95% CI 1,16-1,36). W grupie riwaroksabanu więcej pacjentów miało epizody krwawienia pozaczaszkowego niezakończonego zgonem i incydenty niedokrwienne lub krwotoczne zakończone zgonem. Poważne powikłania niedokrwienne i krwotoczne występowały częściej zarówno wśród leczonych pełną, jak i zredukowaną dawką riwaroksabanu w porównaniu z apiksabanem. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2787319

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły