Rokowanie po udarze na leczeniu przeciwkrzepliwym 

Wystąpienie udaru niedokrwiennego u pacjenta z migotaniem przedsionków leczonym przeciwkrzepliwie zwiększa ryzyko kolejnego udaru niedokrwiennego i zgonu. Do niniejszej analizy COMBINE AF włączono uczestników badań: RE-LY, AVERROES, ROCKET AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI 48 przyjmujących lek przeciwkrzepliwy (warfarynę, dabigatran, apiksaban, riwaroksaban lub edoksaban). Oceniono częstość nawrotów udarów niedokrwiennych w podgrupie z udarem niedokrwiennym, który wystąpił na leczeniu przeciwkrzepliwym w badaniu klinicznych. Przeanalizowano 1163 pacjentów po pierwszym udarze po randomizacji (średni wiek 73 lata, ok. 40% kobiet). W trakcie obserwacji trwającej średnio 337 dni u 74 osób wystąpił kolejny udar niedokrwienny (występowanie w rocznej obserwacji – 7,0%, 95% CI 5,5-8,7%). Śmiertelność 3-miesięczna po udarze wyniosła 12,4% (95% CI 10,5-14,4%). 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/20/1807/7112770

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły