Rola EKG w predykcji korzyści z ICD w prewencji pierwotnej – badanie EU-CERT-ICD

doniesienia medialne

Patologiczne załamki Q są najsilniejszym elektrokardiograficznym predyktorem korzyści z implantacji ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. Do prospektywnego badania EU-CERT-ICD włączono pacjentów, którzy spełniali kryteria do implantacji ICD: 1477 wszczepiono ICD i 700 włączono do grupy kontrolnej, w której nie implantowano ICD. Pacjentów obserwowano przez ok. 2,4?1,1 roku i oceniano śmiertelność całkowitą a także występowanie pierwszego, adekwatnego wyładowania ICD. Przeanalizowano tradycyjne i nowe zmienne w EKG, które mogły mieć związek z niekorzystnym rokowaniem. Patologiczne załamki Q wiązały się z niższą śmiertelnością w grupie pacjentów z ICD (HR 0,54, 95% CI 0,35-0,84, p<0,01); pacjenci z patologicznymi załamkami Q odnosili więcej korzyści z implantacji ICD (HR 0,44, 95% CI 0,21-0,93, p=0,03). Dłuższy skorygowany odstęp QT jako zmienna ciągła wiązał się z wyższym ryzykiem zgonu i adekwatnych wyładowań, ale nie był istotny statystycznie. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab260/6446242

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły