Rośnie przeżycie po NZK związanym ze sportem

doniesienia medialne

Francuska analiza wskazuje na trzykrotną poprawę rokowania pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia podczas uprawiania sportu w latach 2005-2018. Karam i wsp. ocenili występowanie, postępowanie i przeżycie do wypisu ze szpitala osób w wieku 18-75 lat po nagłym zatrzymaniu krążenia podczas uprawiania sportu w sześciu dwuletnich okresach w latach 2005-2018 w bazie French National Institute of Health and Medical Research. Stwierdzono 377 pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia podczas uprawiania sportu ? blisko 95% stanowiły osoby w średnim wieku uprawiające sport rekreacyjnie, a ponad 5% ? młodzi zawodnicy. Średni wiek wyniósł blisko 50 lat, ok. 95% stanowili mężczyźni. Częstość występowania NZK była stabilna w analizowanym okresie (ok. 6 ? 7 przypadków na milion mieszkańców). Stwierdzono istotny wzrost podejmowania resuscytacji przez świadków zdarzenia (34,9% vs. 94,7%, p < 0,001) i wzrost zastosowania AED (1,6% vs. 28,8%, p = 0,006). Przeżycie do wypisu ze szpitala stopniowo rosło w kolejnych latach z 23,8% w pierwszym analizowanym okresie do 66,7% w ostatnim (p < 0,001).

https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacc.2021.11.011

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły