Rozbudowa układu ICD VR-T DX do CRT-D DX z wykorzystaniem zaimplantowanej elektrody DX oraz doszczepieniem elektrody lewokomorowej Sentus ProMRI OTW QP L-85

Zaimplantowana czteropolowa elektroda lewokomorowa

Pacjent urodzony w 1944 r., w przeszłości sportowiec wyczynowy. Czterokrotny mistrz Polski seniorów w kajakarstwie na dystansach od 1000 do 10 000 m w latach 1959-1972. Po zakończeniu kariery wyczynowej w kajakarstwie aktywny kolaż i triatlonista ? przez wiele lat w czołówce polskich kolarzy amatorów ?MASTERS?. W wieku 72 lat w zawodach Bike Challenge Poznań 2016 na dystansie 60 km uzyskał znakomitą średnią 37 km/h!

W 1974 r. przebyty pierwszy zawał w trakcie zawodów kolarskich w Sankt Jochann w Austrii. W 2005 ponowny zawał ? wykonano PTCA i wszczepiono stent do LAD.

W 2014 r. pacjentowi wszczepiono ICD Iforia 5 VR-T DX z elektrodą Linox Smart DX 65/15 firmy BIOTRONIK z powodu pierwotnej prewencji w kardiomiopatii niedokrwiennej EF = 35%. Niestety w marcu 2015 r. nastąpiło zaostrzenie stanu chorego ? postępująca niewydolność serca z NYHA III. Badania wykazały spadek frakcji wyrzutowej EF < 20%. Wykonano koronografię ? wynik: restenoza LAD. Wykonano ponownie PTCA i wszczepiono stent do LAD. W rezultacie przeprowadzonego postępowania uzyskano znaczącą poprawę stanu klinicznego do NYHA I. Pacjent powrócił do aktywnego uprawiania sportu.

W listopadzie 2016 r. nastąpiło ponowne zaostrzenie niewydolności serca ? klasyfikacja NYHA III/IV. Podjęto decyzję o ponownej koronografii. Zarejestrowano zwężenie CX. Podjęto skuteczną próbę implantacji stentu DES do CX. Nastąpiła poprawa kliniczna stanu chorego do NYHA II. Z powodu napadów FAP włączono xarelto, metoprolol oraz amiodaron. W badaniu EKG zarejestrowano LBBB, QRS 180 ms, blok AV I stopnia oraz dysynchronię skurczu komory lewej.

W lipcu 2017 r. podjęto decyzję o rozbudowie układu z ICD VR-T DX do CRT-D
DX. Z wkłucia do żyły podobojczykowej lewej z sukcesem zaimplantowano elektrodę lewokomorową do układu żylnego serca ? Sentus ProMRI OTW QP L-85 oraz jednostkę sterującą INTICA 5 HF-T QP DF-01/IS4 firmy BIOTRONIK. Jednostkę zaprogramowano m.in. w obszarze bradykardii na VDD BiV 40/min (z uwagi na zachowany chronotropizm), a wyczuwanie w kanale przedsionkowym zmieniono na DX przewidziane w takich wypadkach przez producenta w rodzinie kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących Intica.

Uzyskano skuteczną stymulację obu komór serca, QRS = 162 ms, echo EF > 30%, brak cech dysynchronii komór oraz znaczną poprawę kliniczną NYHA I. Pacjent czuje się dobrze, wrócił do amatorskiego uprawiania sportu.

U pacjentów z zachowanym rytmem zatokowym i chronotropizmem możliwe jest uzyskanie skutecznej resynchonizacji serca za pomocą tylko dwóch elektrod RV DX i LV oraz nowych jednostek sterujących firmy BIOTRONIK z możliwością programowania sensingu w kanale przedsionkowym z algorytmem wzmocnienia sygnału DX.

dr n. med. Robert Parucki

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły