Różnicowanie częstoskurczów z szerokim zespołem QRS – nowa metoda

Nowy, prosty algorytm z Bazylei pomaga w diagnostyce różnicowej częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS. Oceniono 206 zapisów EKG z monomorficznym częstoskurczem z szerokimi zespołami QRS – 153 VT i 53 SVT potwierdzone elektrofizjologicznie. Wg nowego algorytmu VT rozpoznawano przy obecności co najmniej 2 z 3 kryteriów: 

  • choroba strukturalna serca (wywiad zawału serca, EF <35%, obecność ICD lub CRT),
  • czas do szczytu pierwszego załamka QRS w odprowadzeniu II >40 ms,
  • czas do szczytu pierwszego załamka QRS w odprowadzeniu aVR >40 ms. 

Algorytm zwalidowano na grupie 203 kolejnych częstoskurczach z szerokimi zespołami QRS (151 VT i 52 SVT). Algorytm z Bazylei wykazywał ok. 93-proc. czułość, 90-proc. swoistość i 93-proc. dokładność diagnostyczną. Dokładność diagnostyczna algorytmu z Bazylei była porównywalna z algorytmem Brugadów, ale wyższa niż algorytmu Vereckei. Algorytm z Bazylei pozwalał na szybsze postawienie diagnozy (mediana 36 sekund vs. 105 sekund dla algorytmu Brugadów i 50 sekund dla algorytmu Vereckei). 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2022.03.017

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły