Ryzyko arytmii komorowych u osób z poprawą EF > 35% po wymianie ICD

doniesienia medialne

Pacjenci po wymianie ICD, u których EF wzrosła powyżej 35%, są wciąż zagrożeni arytmiami komorowymi ? wskazuje metaanaliza 15 badań obejmująca 29 730 chorych. Autorzy sprawdzili bazy danych PubMed, EMBASE, Cochrane Library do 31 grudnia 2019 r. w poszukiwaniu badań oceniających ryzyko adekwatnych terapii ICD i śmiertelności całkowitej po wymianie ICD u pacjentów z EF > 35% vs. z EF ? 35% lub u pacjentów bez vs. z uprzednimi adekwatnymi terapiami ICD w trakcie pierwszego ICD. Roczny wskaźnik występowania adekwatnych terapii ICD był istotnie niższy w grupie osób z poprawą EF w porównaniu z pacjentami, u których EF wynosiła ? 35% (4,6% vs. 10,7%; RR 0,50; 95% CI 0,36-0,68; p < 0,0001). Roczny wskaźnik śmiertelności całkowitej wyniósł odpowiednio 6,6% i 10,9% na rok (RR 0,65; 95% CI 0,62-0,69; p < 0,0001). Ryzyko nieadekwatnych interwencji było zbliżone między grupami (p = 0,750). W ośmiu badaniach (n = 27 209 pacjentów) arytmie komorowy występowały istotnie rzadziej w grupie bez uprzednich terapii ICD (3,9% na rok) w porównaniu z pacjentami z uprzednimi terapiami ICD (12,5% rocznie) ? RR 0,37; 95% CI 0,33-0,41; p < 0,001). 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.120.009139

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły