Ryzyko udaru w kardiomiopatii przerostowej: wpływ migotania przedsionków

ehra 2022

Migotanie przedsionków wydaje się nie zwiększać ryzyka udaru u osób z kardiomiopatią przerostową. Do analizy włączono wszystkich pacjentów w Danii ?16 roku życia z rozpoznaną kardiomiopatią przerostową między styczniem 2005 a grudniem 2018. W grupie 3856 chorych z kardiomiopatią przerostową ponad połowę stanowili mężczyźni, a mediana wieku blisko ? 70 lat. W trakcie obserwacji migotanie przedsionków zostało rozpoznane u 384 pacjentów (10%). Ryzyko rozpoznania tej arytmii było niższe u mężczyzn (HR 0,72, 95% CI 0,59-0,90) i u osób <60 roku życia (HR 0,18, 95% CI 0,12-0,27). Udar mózgu wystąpił u 157 (4,1%) chorych. Ryzyko wystąpienia udaru było niższe u pacjentów <60 roku życia (HR 0,32, 95% CI 0,2-0,52). Oceniono także ryzyko udaru u chorych z rozpoznanym już migotaniem przedsionków w chwili włączenia (n=656; 17%). W porównaniu z pacjentami bez migotania przedsionków w analizie dopasowanej do płci, wieku, chorób współistniejących nie wykazano istotnych różnic w ryzyku udaru między grupami (HR 1,2, 95% CI 0,81-1,76). 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3924-moderated-eposters-how-to-improve-outcome-in-atrial-fibrillation

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły