Ryzyko uszkodzenia CIED po kardiowersji

Zewnętrzna kardiowersja u pacjentów z CIED wiaże się z podwyższonym ryzykiem wymiany urządzenia i ponownej reinterwencji dot. elektrody. Z duńskich rejestrów wybrano chorych z CIED, którym w latach 2010-2019 wykonano kardiowersję elektryczną. Do każdego urządzenia pacjenta, któremu wykonano kardiowersję dopasowano 5 osób z CIED, którym nie robiono kardiowersji, a do każdej elektrody pacjenta po kardiowersji dopasowano po 3 elektrody pacjentów bez wywiadu kardiowersji. Oceniono wymiany CIED i ponowne zabiegi dotyczące elektrod. Ostatecznie porównano 2582 osób po kardiowersji i 12910 dopasowanych do nich chorych z CIED bez wywiadu kardiowersji. W całej grupie było 47% osób ze stymulatorem, 29% z ICD, 6% z CRT-P i 18% z CRT-D. W trakcie dwuletniej obserwacji wymieniono 8,1% CIED po kardiowersji i 5,2% CIED bez wywiadu kardiowersji. Z kolei reinterwencje dot. elektrod dotyczyły 5,6% osób po kardiowersji i 2,3% chorych bez wywiadu kardiowersji. Roczne ryzyko względne wymiany CIED związane z kardiowersją wyniosło 1,73 (95% CI 1,41-2,12, p<0,001) a ryzyko reinterwencji dot. elektrod – 2,85 (95% CI 2,32-3,51, p<0,001). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)00326-0/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły